Blog: Persoonsveiligheid bij het gebruik van een mobiel aggregaat of statische omvormer?

In de sector mobiele generatoren en statische omvormers zien we een duidelijke trend als het gaat om veiligheid. In veel gevallen is het plaatsen van een aardpen om voor de mobiele generator een geaard netstelsel te creëren lastig of niet mogelijk. Hierdoor kan men niet garanderen dat de aardlekschakelaar bij 30 mA voor persoonsveiligheid zal aanspreken.

Door Bender Benelux

Door de aardpen weg te laten, foutief te installeren of niet te laten controleren zal een aardlekschakelaar niet meer betrouwbaar aanspreken en is dus de veiligheid van de persoon niet gegarandeerd. De NEN1010 zegt samengevat: daar waar een verplaatsbaar aggregaat wordt toegepast waarbij geen goede veiligheidsaarde mogelijk is dient men een zwevend netstelsel (IT-stelsel) toe te passen.

Daarnaast zegt rubriek 704 van de NEN 1010 dat bij kleine draagbare aggregaten die gebruikt worden voor bouw -of sloopterreinen tot een massa van 18 kg een beveiligingssysteem niet verplicht is, maar kan er uit veiligheidsoverweging toch gekozen worden voor een beveiligingstoestel. Het toepassen van een isolatiebewaking is dan een veiligheidverhogende oplossing.

Vanuit Bender Benelux verzorgen wij advies, ondersteuning in engineering, ondersteuning bij inbedrijfstellingen en service waarbij onze focus ligt op de veiligheid in een elektrisch netstelsel. We zijn pioniers als het gaat om de actieve bewaking van het zwevende netstelsel en hebben daar inmiddels ruim 70 jaar ervaring mee. Wereldwijd beschermen we met onze geavanceerde producten diverse processen, mensen en installaties, gericht op bedrijfscontinuïteit en de elektrische veiligheid.

Met het Bender isolatiebewakingstoestel IR423-D43-2, speciaal voor mobiele aggregaten en statische omvormers kan men de veiligheid van mobiele installaties verhogen. Door het netstelsel zwevend te maken (IT-stelsel) kan er een isolatiebewakingstoestel worden toegepast. Hierdoor kan de aardpen weggelaten worden mits bij een eerste fout de installatie wordt afgeschakeld conform de NEN1010. De Bender IR423-D43-2 bewaakt de isolatieweerstand tussen de geleiders en de aarde. Het isolatiebewakingstoestel bewaakt het gehele netstelsel en zal bij het overschrijden van de ingestelde alarmgrens alle geleiders in de installatie automatisch laten uitschakelen.

Hierdoor wordt de veiligheid van de toepassing van de mobiele installatie verhoogd. Daarnaast is het opstarten sneller uitgevoerd omdat er in dit geval geen aardpen nodig is.

Door de gepatenteerde AMP meetmethode is het toestel ongevoelig voor DC-componenten in een AC-netstelsel. Daarnaast beschikt de IR423-D43-2 over een aankoppel- en zelftest functie. Deze wordt, telkens als de opwekeenheid wordt ingeschakeld, uitgevoerd en schakelt na een positief resultaat de voeding voor de gebruikers in. De IR423-D43-2 kan op verschillende wijzen worden ingezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *