Zuid-Holland in hogere versnelling naar een circulaire economie

De provincie Zuid-Holland gaat samen met het bedrijfsleven en de universiteiten de overgang naar circulaire economie versnellen.

Het programma Accelerating Circular Economy Zuid-Holland (Accez) koppelt bedrijven die werk willen maken van de circulaire economie aan wetenschappers. Samen gaan zij aan de slag met opgaven rondom knelpunten en kansen van de circulaire economie in een specifiek gebied of over een bepaald onderwerp. Denk aan juridische belemmeringen bij het gebruik van restafval om bodemdaling tegen te gaan, iets wat speelt in het Groene Hart. Zo geeft het programma daadwerkelijk toegang tot de circulaire economie, waarbij herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd.
Het programma is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, de universiteiten van Leiden, Delft, Rotterdam en Wageningen, en VNO-NCW West. De provincie investeert de komende 4 jaar 5 miljoen euro, universiteiten en het bedrijfsleven leveren kennis, kunde en menskracht.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: "De stap naar een nieuw economisch model is groot. Het vraagt om innovatief ondernemerschap en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. En, niet onbelangrijk, vernieuwend beleid. Juist in onze sterk verstedelijkte provincie met de Rotterdamse haven, greenports en internationale en innovatieve bedrijven moeten we die omslag gaan maken. En juist in onze provincie kunnen we dat ook, door diezelfde bedrijvigheid en de kennis die we dankzij de universiteiten in huis hebben. Dat willen we bij elkaar brengen met Accez."

Programma in de praktijk

Accez richt zich met name op vraagstukken waarbij meerdere partijen, meestal bedrijven en lokale overheden, een gedeeld probleem hebben. Samen met de universiteiten wordt gezocht naar een integrale oplossing waarbij kennis vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt gebruikt. Zo levert de aanpak een oplossing voor het vraagstuk, maar zorgt het ook voor nieuwe inzichten over circulaire economie in het algemeen.