‘Zon op Nederland’ wijst de weg in zonne-energie

Duurzame energie is booming business en Nederland doet volop mee! Dat blijkt wel uit de hoge opkomst tijdens het congres ‘Zon op Nederland’ op de High Tech Campus in Eindhoven. Zo’n 290 personen van bedrijven en organisaties namen deel aan workshops en lezingen over de kansen die zonne-energie biedt.

Wereldwijd is er grote aandacht voor duurzame energieopwekking en zonne-energie speelt daarin een belangrijke rol. Zonne-energie wordt een grote drijvende mondiale economische kracht waar we in Nederland het bestaande ecosysteem gaan versterken en uitbreiden op kansrijke gebieden. De overheid heeft zonnestroom aangemerkt als belangrijk onderdeel van het ‘Topgebied Energie’ en wordt hierbij gesteund door provinciale overheden die ook de kansen van de zonnestroomsector willen grijpen en de ontwikkeling steunen.

Roadmap ‘Zon op Nederland’

Een speciaal ontwikkelde roadmap brengt het Nederlandse solar ecosysteem in kaart en moet ervoor zorgen dat vooral Zuidoost-Nederland internationaal een rol van betekenis gaat spelen. De roadmap geeft een overzicht van de Nederlandse, Europese en mondiale ontwikkelingen op het gebied van zon-pv: in termen van technologie, spelers en internationale concurrentie, producten en marksegmenten. Het Nederlandse ecosysteem kan een belangrijke rol vervullen door samen op te trekken en samen business te genereren op vier domeinen: applicaties, producttechnologie, productietechnologie en ecosysteem. Op deze vier hoofdlijnen die in de roadmap gedefinieerd zijn moeten acties worden ingezet, door nieuwe producten te ontwikkelen in kansrijke gebieden.

De roadmap ‘Zon op Nederland’ is tijdens het congres gepresenteerd aan mr. E.J. de Vries, plaatsvervangend directeur generaal voor Energie en Telecom (ET) en directeur Energie en Duurzaamheid bij het ministerie van Economische Zaken. Hij is ontwikkeld op initiatief van de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) samen met Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en een groot aantal vooraanstaande ondernemingen uit de zonnestroomindustrie (Beltech, Berenschot, CCM, Chematronics people,   Holland Solar, Meco, Minase, NTS-Group, OM&T, OTB Solar, Sioux, Solland Solar, TMC Technologie, TNO, TU/e).

Solliance

Ook is tijdens het congres het akkoord getekend door de deelnemers aan Solliance en de Provincie Noord-Brabant voor een forse investering in de ontwikkeling van zonne-energie. Solliance is een cluster van kennisinstellingen ECN, TNO, TU/e en het Holst Centre, waar kennis en onderzoek gebundeld wordt op het gebied van dunnefilm zonneceltechnologie.

Download hier de roadmap:

 Roadmap_Zon_op_het_Zuiden.