Zoektechnologiebedrijf Spinque nieuwste spin-off van CWI

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) heeft de oprichting van Spinque bekendgemaakt. Spinque ontwikkelt zoektechnologie voor informatiespecialisten en combineert hierbij de sterke punten van databases en information retrieval. Spinque is opgericht door drie wetenschappers uit de onderzoeksgroep ‘Interactive Information Access’ van het CWI. Spinque introduceert een nieuwe manier van zoeken in de markt, ‘Search by Strategy’, met vele toepassingen voor bedrijfsleven en overheden.

Search by Strategy maakt het mogelijk te zoeken in verschillende bronnen tegelijk, groot en klein, en laat de gebruiker op eenvoudige wijze verbanden leggen tussen verschillende soorten informatie. Daar waar huidige zoektechnologieën als web en enterprise search de gebruiker beperken tot een voorgedefinieerde zoekstrategie, ‘one size fits all’, biedt Spinque de mogelijkheid elke zoekstrategie zelf aan te passen, of zelfs een compleet nieuwe strategie te definiëren. De octrooi-informatiespecialist bijvoorbeeld, die de meertalige collectie van alle Europese patenten wil doorzoeken, bepaalt zelf de zoekstrategie en genereert hiermee een search-engine op maat.

Complexe zoekvraag 

"Veel organisaties kampen met ingewikkelde business intelligence vraagstukken", zegt Arjen de Vries, mede-oprichter en directeur van Spinque. "Zelfs de vertaalslag van marktsegment naar de verschillende uitingen die dat segment omschrijven resulteert al snel in een omvangrijke en daarmee complexe zoekvraag. Standaard technologieën zoeken of te generiek, of de strategie is vooraf vastgesteld en dus niet flexibel. De kracht van Spinque ligt in het ondersteunen van oneindig veel zoekstrategieën, die ook nog eens tijdens het zoekproces verfijnd kunnen worden", zegt De Vries.

Databronnen kunnen variëren van persoonlijke tot bedrijfsgegevens, gedefinieerde lijsten van concurrenten en patent classificaties, maar ook publieke bronnen als wikipedia en webresultaten.
Zoeken in collecties patenten wordt mogelijk op personen, bedrijven, divisies, landen, patenten en patentdocumenten, en elke combinatie hiervan. Dankzij ‘faceted browsing’ kunnen (tussen-) resultaten bovendien interactief worden doorzocht. Het zoeken wordt zo geïntegreerd in de workflow van de informatieprofessional.

 Competitie

Tijdens de onlangs gehouden PatOlympics, een internationale competitie tussen wetenschappers waarbij werd gestreden om de beste zoekresultaten uit octrooi-informatie, ontving Spinque al de hoogste onderscheiding in de categorie ‘Cross-Language Retrieving’. Het bedrijf wist vijf maal zoveel relevante patenten te vinden als de concurrentie. De Vries licht toe dat bij lastige queries Spinque de mogelijkheid biedt verschillende aspecten los van elkaar te analyseren en vervolgens met elkaar te combineren zonder daarbij zoekresultaten te verliezen. Een opdracht om patenten over airbags in motorfietsen te vinden kon Spinque bijvoorbeeld beter oplossen dan anderen door eerst patenten voor motorfietsen en patenten voor airbags te vinden, en pas daarna de resultaten te combineren.

Kennistransfer 

Het oprichten van spin-off bedrijven als Spinque is voor het CWI een belangrijk instrument in technologie- en kennistransfer naar de industrie en maatschappij. Spinque ontwikkelt de zoektechnologie verder op het gebied van schaalbaarheid, kwaliteit en stabiliteit, terwijl de bedrijfsactviteiten van Spinque nieuwe fundamentele vragen zullen oproepen, waar het CWI zich weer over kan buigen.