Zijn regionale energiecorporaties de oplossing voor netcongestie?

Energie opwekken waar die wordt gebruikt en dat in een energiecorporatie, met opwekkers en afnemers samen, rechtstreeks aansluiten op het hoogspanningsnet van Tennet. Dat is een van de mogelijkheden om netcongestie tegen te gaan. Spie Nederland bouwt een dergelijke interface met HV-substation voor een grootschalige zonne-energiecentrale in Espel.

Foto: Spie Nederland

Het voornaamste probleem met de netcongestie, zit in Nederland niet in het hoogspanningsnet, maar in de distributienetten waarmee de lokale netbeheerders de energie distribueren – en via welke de lokaal opgewekte stroom, bijvoorbeeld door zonnepanelen op de daken van Nederlandse particulieren, wordt teruggeleverd. Als je dat distributienet kunt omzeilen, heb je al een heleboel gewonnen.

“Het beste is om stroom op te wekken waar je hem gebruikt”, zegt Business Development Manager Peter Grispen van Spie. “Dus dat particulieren weten hoeveel stroom ze nodig hebben en voor die hoeveelheid panelen op hun dak hebben. Niet meer – en ook niet om in de zomer voldoende stroom op te wekken voor de winter. Dat is ontstaan door het salderen, maar dat was een veel te luxe regeling. Op de lange termijn niet houdbaar. Ik denk dat mensen zich steeds meer gaan verenigen in corporaties en samen zorgen voor een regionale balans.”

Het zonnepark in Espel telt 200.000 zonnepanelen en bevindt zich tussen en naast bestaande windturbines. Grispen: “Wind- en zonne-energie vullen elkaar aan, omdat er meestal weinig wind is als het erg zonnig weer is. Door beide vormen van duurzaam opgewekte energie op één hoogspanningsstation aan te sluiten, dragen we bij aan het oplossen van het congestieprobleem op het net n aan de ambitie van onze klant Ampyr Solar Europe. om de CO₂-uitstoot te verminderen.”

Tegen 2025 zal het nieuwe onderstation hernieuwbare energie rechtstreeks aan het Nederlandse elektriciteitsnet leveren. Het zonnepark zal jaarlijks genoeg elektriciteit opwekken om 28.500 huishoudens van groene stroom te voorzien. Het onderstation zal zorgen voor de aansluiting op het elektriciteitsnet van 60 MWp aan zonne-energie. Het park zal een oppervlakte van 45 hectare beslaan, gelijk aan 85 voetbalvelden.

Geen aanbesteding

Bijzonder is de manier waarop de aanbesteding en het ontwerp zijn uitgevoerd. Spie Nederland is vanaf het begin betrokken geweest bij het ontwerp en de realisatie van de netaansluiting. Grispen: “Door vanaf het begin mee te denken over hoe het zonnepark wordt aangesloten op het hoogspanningsstation van Tennet aan de Westermeerdijk, konden we de meest optimale configuratie voorstellen zonder een kostbaar en tijdrovend aanbestedingstraject.”

Ampyr Solar: “Het zonnepark wordt met verschillende partners gebouwd. We hebben Spie gekozen voor de volledige implementatie van de netaansluiting, omdat hun teams dit project vanaf het begin samen met ons hebben ontwikkeld, te beginnen met de engineering, en proactief veel onderdelen uit handen hebben genomen. Spie koopt bijvoorbeeld hoogspanningsapparatuur in.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (1)

  1. Waar heeft men op gebaseerd dat het grootste probleem van netcongestie niet op het hoogspanningsnet zit? Volgens mij is dat namelijk niet zo.