Yale: ‘Totale CO2-uitstoot E-voertuigen verbleekt bij die van fossiele voertuigen’

Hoe groen is de elektrische auto-industrie eigenlijk, als je ook kijkt naar indirecte emissies in de toeleveringsketens van de voertuigcomponenten en opwekking van de elektriciteit? ‘Groen’, stelt Yale na een recente studie. ‘De totale emissies van elektrische voertuigen verbleken in vergelijking met de emissies van voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden.’

Het onderzoek verscheen in Science.

"Een grote zorg over elektrische voertuigen is dat de toeleveringsketen, inclusief de winning en verwerking van grondstoffen en de productie van batterijen, verre van schoon is", zegt professor economie Ken Gillingham. "Dus de verwachting was dat elektrische voertuigen exorbitant duur zouden zijn, als we de koolstof die in deze processen is verwerkt, geprijsd zouden hebben. Het blijkt dat dat niet het geval is; als je het speelveld gelijk maakt door ook de koolstof in de toeleveringsketen van voertuigen op fossiele brandstoffen te prijzen, zou de verkoop van elektrische voertuigen zelfs toenemen."

De studie hield ook rekening met toekomstige technologische veranderingen, zoals decarbonisatie van de elektriciteitsvoorziening, en vond dat dit het resultaat voor de elektrische voertuigen nog verbeterde.

Het onderzoeksteam verzamelde gegevens met behulp van een National Energy Modeling System (NEMS) gemaakt door de Energy Information Administration, dat het hele Amerikaanse energiesysteem modelleert met behulp van gedetailleerde informatie van het huidige binnenlandse energiesysteem en een voorspelling van de toekomst van het elektrische systeem. Ze voltooiden een levenscyclusanalyse die de output van indirecte emissies opleverde, die vervolgens werden aangesloten op het NEMS-model om te zien hoe een koolstofbelasting op deze indirecte emissies het gedrag van consumenten en fabrikanten zou veranderen.

Volgens eerste auteur Paul Wolfram toont de studie aan dat "de olifant in de kamer de toeleveringsketen is van voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden, niet die van elektrische voertuigen." Hij merkt op dat hoe sneller we overschakelen op elektrische voertuigen, hoe beter – althans in landen met een voldoende koolstofarme elektriciteitsvoorziening, zoals de VS.