Wiskunde en informatica in energievraagstukken toegelicht tijdens CWI in Bedrijf 2010

Hoe kunnen windmolens in een windmolenpark op zee optimaal ten opzichte van elkaar worden geplaatst? Hoe zorg je ervoor dat er voldoende vermogen op het elektriciteitsnet beschikbaar blijft als iedereen zijn elektrische auto na de avondspits wil opladen? De opwekking en distributie van duurzame energie kan niet zonder complexe wiskundige berekeningen en geavanceerde software.

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam voert diverse energie-gerelateerde onderzoeksprojecten uit in samenwerking met bedrijven en onderzoeksinstellingen. Op donderdag 11 november 2010 zullen verschillende experts het thema ‘Energie, Wiskunde en Informatica’ toelichten. Daarna volgt een paneldiscussie met top-specialisten op het gebied van kernfusie, zonne-energie en windenergie over Nederlandse investeringen voor een duurzame energietoekomst. Discussieleider is  Maria Henneman. Aansluitend aan het programma vindt de feestelijke opening plaats van de CWI-nieuwbouw.

Kernfusie 

Het wereldwijde energiegebruik neemt toe met de stijgende welvaart en de bevolkingsgroei; fossiele brandstoffen raken uitgeput. Wiskundigen en informatici werken mee aan het vinden van een goed alternatief. Kernfusie is hierbij een grote belofte – het nabootsen van de energiebron van de zon op aarde. Dit lost het energievraagstuk mogelijk voorgoed op, zowel wat betreft brandstofvoorraad, veiligheid als duurzaamheid. Energie-opwekking door gecontroleerde kernfusie is er echter nog steeds niet. Het duurt zo lang omdat het zo moeilijk is. Onderzoek van wiskundigen en informatici is nodig voor de totstandkoming hiervan. Bij het CWI worden nieuwe wiskunde en bijbehorende computeralgoritmen ontwikkeld, toegesneden op maatschappelijk relevante toepassingen, zoals gecontroleerde kernfusie en windparken op zee. De resultaten zullen onder meer toegepast worden bij het ontwerpen en gebruiken van ITER, de expermentele kernfusie-reactor die momenteel in Frankrijk gebouwd wordt. Het onderzoek op dit gebied raakt wereldwijd in een stroomversnelling, wat te merken zal zijn op CWI in Bedrijf.

Duurzame toekomst

Tijdens CWI in Bedrijf worden de mogelijkheden van bijdragen uit de wiskunde en informatica aan de energievoorziening besproken. Na een welkom van Barry Koren (dagvoorzitter, CWI) en Jan Karel Lenstra (CWI) spreekt Tony Donné (FOM-Instituut voor Plasmafysica en TU/e) over gecontroleerde kernfusie, Peter Eecen (ECN) over windenergietoepassingen, Peter Vaessen (KEMA) over transport en distributie van elektriciteit en Rob Aalbers (CPB) over innovatief klimaatbeleid. Daarna volgt een paneldiscussie over Nederlandse investeringen voor een duurzame toekomst, met Niek Lopes Cardozo (FOM en TU/e), Wim Sinke (ECN en UU), Sjef Peeraer (SP Innovation en Atoomstroom) en Gijs van Kuik (TUD en Duwind), onder leiding van Maria Henneman.

CWI 

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is sinds 1946 het nationale onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica. Het is gevestigd op het Science Park Amsterdam en is deel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het instituut heeft een sterke internationale positie. Ruim 160 wetenschappers doen er grensverleggend onderzoek en dragen de verkregen kennis over aan de maatschappij. Ongeveer 30 van de onderzoekers zijn hoogleraar aan een universiteit. Het instituut heeft circa 20 spin-off bedrijven voortgebracht.