Wie denkt mee over een drijvende energiehub in Noordzee?

Om de kosteneffectieve productie van hernieuwbare energie ver op zee te ondersteunen, is er behoefte aan O & M-ondersteuning, efficiënte en veilige energieconversie, en transport en opslag van de energie. Het gezamenlijke industrieproject HybridEnerSeaHub beoogt die behoeften te vervullen met een uitgebreid ontwerp van een gedeeltelijk drijvende energiehub in de Noordzee.

De HybridEnerSeaHub JIP wordt uitgevoerd als een 2½-jarig gezamenlijk industrieproject in nauwe samenwerking met energiebedrijven, exploitanten, scheepswerven, engineeringbedrijven en leveranciers van maritieme systemen. Het totale projectbudget is 1 miljoen euro en het project start op 1 oktober 2019. Op 8 oktober is er een open informatiebijeenkomst. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij Erik-Jan de Ridder van Marin.

In het project zal de mogelijkheid worden onderzocht om drijvende modules te gebruiken om de functionaliteit van het energie-eiland in elke fase van zijn levenscyclus te ondersteunen. Deze modulaire aanpak zou het eiland aanpasbaar kunnen maken voor de behoeften van toekomstige activiteiten, zoals drijvende werkplaatsen. Ook kunnen opslagfaciliteiten gemakkelijk worden (los)gekoppeld en verplaatst in de verschillende fasen van de offshore-ontwikkelingen. Hierdoor hoeft er alleen te worden geïnvesteerd wanneer dat nodig is en kunnen de drijvende faciliteiten elders opnieuw worden ingezet als daar behoefte aan is.

De initiatiefnemers vermoeden dat een gedeeltelijk drijvend eiland een kleinere impact heeft op het zeeleven en de omgeving dan een groot permanent eiland. Anderzijds zullen bewegingsvereisten en aanlegbenodigdheden mogelijk een praktische beperking vormen. Daarom zal een combinatie van drijvende modules die zijn verbonden met een teruggewonnen eiland worden onderzocht.