Wettelijke toetsing van de RI&E: wanneer en door wie?

Wie mag de RI&E toetsen? Sinds in de Arboregeling onderscheid wordt gemaakt tussen de systeemtoets, ook wel globale RI&E, en de scopetoets moet nu in het vervolg (vanaf 1-1-2023) de RI&E altijd door meer arbo-kerndeskundigen worden getoetst?

Voorheen (vóór 1 juli 2022) mocht iedere RI&E over de volle breedte, dus inclusief de verdiepende onderzoeken in die RI&E, worden getoetst door één gecertificeerde arbo-kerndeskundige (AKD) en de geregistreerde bedrijfsarts.
In veel gevallen kan de RI&E echter nog steeds door slechts één AKD worden getoetst. Dat kan als er geen verdiepende onderzoeken gedaan zijn. Als in de RI&E op een of meer onderwerpen wel een verdiepend onderzoek is uitgevoerd (en dat onderzoek is in een verdiepende RI&E vastgelegd en als zodanig toegevoegd aan de algemene RI&E), dan moet de betreffende AKD op dat vakgebied die verdiepende RI&E toetsen.

Lees verder hoe het zit op deze website

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *