Werma beveiligt vaccinatiecentra met signaaltorens en CO2-verkeerslichten

In Duitsland nadert de voltooiing van vaccinatiecentra in grote hallen, concertzalen en evenementenlocaties. De ruimtes zijn gevuld met tal van standjes voor de registratie en de vaccinatie, rijen stoelen voor wachtenden en diverse informatieborden. Veel centra vertrouwen op hulpsystemen om de veiligheid te maximaliseren.

Werma levert onder meer toegangscontrolesysteem SignalSet dat met visuele signalen aangeeft of het vaccinatiehokje bezet is of vrij. CO2-verkeerslichtsignalen geven aan wanneer het tijd is om de ruimte te luchten.

SignalSet bestaat uit een radiogestuurde signaaltoren en een afstandsbediening. De signalen zijn van alle kanten duidelijk zichtbaar dankzij een 360-graden verlichting. Ex-treem heldere Leds zorgen dat ze ook in direct zonlicht of een heldere omgeving zichtbaar zijn. Met de meegeleverde afstandsbedieningen kunnen artsen vanuit hun vaccinatiehokje de kleur van het signaal veranderen.

CO2-verkeerslicht

Het CO2-verkeerslicht meet continu de kooldioxideconcentratie in de omgevingslucht en laat zien of en wanneer het tijd is om de ruimte te verluchten.

Dit wordt geïllustreerd met de drie gangbare verkeerslichtkleuren:

  • ls de CO2-concentratie lager is dan 1000 ppm, is het verkeers-licht groen, wat aangeeft dat de luchtkwaliteit in orde is.
  • Als de CO2-concentratie hoger is dan 1000 ppm, wordt het verkeerslicht oranje en geeft het aan dat ventilatie wordt aanbevolen.
  • Het rode signaal geeft aan dat er flink geventileerd moet wor-den aangezien de CO2-concentratie hoger is dan 2000 ppm.
  • Als de grenswaarde van 3000 ppm wordt overschreden, geeft een rood knipperlicht de acute behoefte aan ventilatie aan.

Het CO2-verkeerslicht dient in het midden van de kamer te worden geplaatst, dus niet te dicht bij het raam en niet hoger dan 2 meter vanaf de vloer. Omdat koolstofdioxide zich redelijk gelijkmatig door de ruimte verspreidt, is één verkeerslicht voor de meeste ruimtes voldoende. In grotere vergaderruimten of sporthallen worden twee verkeerslichten aanbevolen.

Andere gebouwen

De oplossingen kunnen ook worden gebruikt in andere ruimtes waar mensen samenkomen, zoals scholen, winkels, medische centra, benzinestations en open-bare instellingen.