Waterstof ook te maken uit mix van ethanol en water

Tanks en installaties voor opslag en transport van waterstofgas moeten voldoen aan hoge veiligheidseisen. Dat maakt ze complex en duur. Het kan anders en goedkoper, zo blijkt uit onderzoek van de Washington State University.

De onderzoekers hebben een elektrolyser ontwikkeld die een oplossing van ethanol en water onder druk kan omzetten in waterstof. De benodigde energie is de helft van die in een elektrolyse-opstelling voor water.

Dit kan een doorbraak zijn voor de toepassing van waterstof op grote schaal voor transport. Nu is de aanvoer van waterstofgas onder druk kostbaar door de stringente veiligheidseisen. Met ethanol en water in vloeibare vorm kan worden volstaan met de gangbare tankwagens en tankopslag bij de brandstofstations.

De onderzoekers wijzen erop dat nu al 10% ethanol is toegevoegd aan benzine en ligt opgeslagen in ondergrondse tanks, die worden bevoorraad door tankwagens. De infrastructuur is er en zonder aanpassingen te benutten. Bij het tankstation is vervolgens via de elektrolyse uit de mix van ethanol/water waterstof te produceren en onder druk op te slaan. Het restproduct, vloeibare CO2, is makkelijk af te voeren.

De onderzoekers gaan de technologie nu opschalen en kijken naar toepassingsmogelijkheden voor de kooldioxide in de (chemische) industrie.