‘Waterkwaliteit rondom Tata Steel niet in het geding geweest’

De Volkskrantartikelen ‘Tata kreeg de ruimte bij lozen gif’ en ‘Tata loost gif en de overheid vindt het goed’ schetsen het beeld dat Tata Steel van het bevoegd gezag meer ruimte krijgt om afvalwater te lozen dan is toegestaan. Rijkswaterstaat: ‘Wij herkennen ons zich niet in dit beeld’.

De Volkskrant interviewt Dirk-Jan Prins, de eenmansredactie van de Beverwijkse Internet Courant, die regelmatig op zijn brommer een rondje maakt langs het Tata Steel-terrein. Hij fotografeerde jarenlang de grafiet- en stofwolken die vorige zomer tot onrust leidden. Nu heeft het afvalwater zijn aandacht. Want ook in dit geval vreest hij dat de controleurs van de overheidsdienst er niet bovenop zitten. "Dan kunnen ze wel zeggen dat ze alles goed in de gaten houden", zegt Prins in de Volkskrant, "waarom zie ik hier dan nooit iemand?"

Rijkswaterstaat reageert:

‘Rijkswaterstaat verstrekt bedrijven die afvalwater lozen, waaronder Tata Steel, watervergunningen met een maximum op de hoeveelheid te lozen stof per jaar’, stelt de instantie op zijn website. Gezuiverd afvalwater lozen mag, als dit voldoet aan de in de wet gestelde regels en eisen. De watervergunningen, die nodig zijn om afvalwater te mogen lozen, baseren wij op geldende Nederlandse en Europese normen.

Gecombineerd afvalwater

‘In sommige gevallen is maatwerk nodig. Bijvoorbeeld in het geval van Tata Steel zijn Europese eisen niet toereikend, omdat er sprake is van het lozen van gecombineerd afvalwater (van verschillende fabrieken samen). Rijkswaterstaat stelt dan zelf lozingseisen vast op basis van Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Belangrijk hierbij is dat het oppervlaktewater niet vervuild raakt.

Uitgangspunt watervergunningen

‘Als uitgangspunt bij watervergunningen neemt Rijkswaterstaat altijd als voorwaarde een reductie van vervuilde stoffen op. In de watervergunningen leggen wij vast hoe Tata Steel het afvalwater zo goed mogelijk moet zuiveren, conform de zogenoemde BBT-normen (‘Best Beschikbare Technieken’) die gesteld worden aan de installaties.

Controles

‘Rijkswaterstaat ziet erop toe dat Tata Steel de watervergunningen naleeft. Wij controleren regelmatig of de lozingen van afvalwater voldoen aan de wet- en regelgeving: via monsternames, het inspecteren van installaties en inspecties (ook vanuit de lucht).’