Warehouse living lab Sharehouse van start

Recentelijk hebben 24 partners uit de wetenschap, het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid zich gecommitteerd aan het living lab Sharehouse voor innovaties ten behoeve van automatisering, robotisering en data-driven oplossingen binnen warehouses.

In het lab kunnen studenten, onderzoekers en bedrijven warehouse innovaties testen en doorontwikkelen. Hiervoor is door NWO 2 miljoen euro toegekend. Andere organisaties hebben 1 miljoen euro geïnvesteerd.

Innovaties vinden hun weg vaak niet naar de praktijk en er bestaat veel onzekerheid over het toepassen van innovaties in warehouses. De missie van Sharehouse is om dit te verbeteren middels mensgericht, experimenteel onderzoek. Technologische veranderingen vereisen namelijk niet alleen technologische kennis, maar ook kennis over veranderprocessen, veiligheid, en nieuwe benodigde vaardigheden van werknemers en leidinggevenden.

Onderzoekslijnen

In het Living Lab dat nu bij en samen met het STC MBO-college in Rotterdam wordt ingericht, gaan TNO en partners met studenten en scholieren onderzoek doen naar het gebruik van diverse warehouse technologieën, zoals Automated Guided Vehicles, Exoskeletten, forklift simulators en VR/AR wearables. Specifiek wordt gekeken naar de impact van deze technologieën op mens en werk. Zo vindt er onderzoek plaats naar ethische en veiligheidsaspecten rondom de inzet van deze technologieën. Verder wordt sociaal-innovatieve kennis ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen in hun technologische transities. Ook wordt onderzocht hoe opleidingen en arbeidsmarkt binnen de logistiek beter op elkaar kunnen aansluiten. Daarnaast wordt het lab door STC gebuikt voor vernieuwende onderwijsvormen, en dient het als test- en demonstratie lab voor (MKB-)bedrijven uit de regio.

Meedoen

Sharehouse is op zoek naar leveranciers die technologie willen laten testen, bedrijven die willen innoveren en onderzoeksinstellingen die onderzoek naar innovaties in warehousing willen doen. Meer informatie geeft programmaleider Paul Preenen via info@sharehouselab.nl .