Wapen tegen droogte wint Vernufteling

Een installatie die afvalwater omzet in schoon irrigatiewater is bekroond als het slimste ingenieursproject van het jaar. Bureau Royal HaskoningDHV heeft er De Vernufteling mee gewonnen.

De Package Nereda-installatie werkt op basis van de al vaker bekroonde Nereda-technologie. Afvalwater van bewoners of industrieën wordt gezuiverd door korrels die vol zitten met bacteriën. Die eten het afval op en zetten het deels om in slib, en reinigen zo het water. Dat water wordt zo schoon dat akkers ermee kunnen worden besproeid.

De nieuwe installatie biedt een ‘oplossing voor droogte’ en ‘brengt flexibiliteit in de bestaande, starre afvalwatersystemen’, vond de jury. De andere genomineerde projecten waren een systeem voor automatische schadebeeldherkenning van Antea Group en de inzet van machine learning bij het tegengaan van lachgasemissies bij rioolwaterzuiveringen, van bureau TAUW. Lachgas is een enorm sterk broeikasgas.

De Vernufteling wordt jaarlijks georganiseerd door brancheorganisatie Koninklijke NLingenieurs en maandblad De Ingenieur. Het publiek, dat uit zeven projecten mocht kiezen, stemde in meerderheid op de schadebeeldherkenning van Antea Group, dat er met de Publieksprijs vandoor ging.

Afvalwater van gezinnen

Ingenieurs van Royal HaskoningDHV bedachten hun bekroonde installatie in overleg met mensen van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Daar kampen boeren gedurende delen van het jaar met droogte en als het dan regent, spoelt het water te snel weg.

Ze vonden een oplossing bij het afvalwater van gezinnen. Dat wordt normaal gesproken zo snel mogelijk afgevoerd via de riolering naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), waarna het behandelde water wordt geloosd. Met de nieuwe, inplugbare Nereda-installatie kan water daar waar het nodig is aan het riool worden onttrokken, nog voordat het de RWZI bereikt.

De installatie reinigt het afvalwater tot bruikbaar water. Het slib dat overblijft gaat via het riool alsnog naar de RWZI, die er middels vergisting nog biogas van kan maken, of nuttige stoffen uit kan winnen, zoals biopolymeren.

Nereda-technologie

De installatie, ontworpen door machinebouwer SBE, is gebaseerd op de beproefde Nereda-technologie, waarbij het afvalwater van bewoners of industrieën wordt gezuiverd door korrels die vol zitten met bacteriën. Die eten het afval op en zetten het deels om in slib, en reinigen zo het water.

Dat is vervolgens schoon genoeg om akkers mee te irrigeren of voor bedrijven met een grote watervraag. Wereldwijd heeft Royal HaskoningDHV al zo’n negentig projecten opgezet met Nereda. De eerste inplugbare Package Nereda-installatie draait al in Engeland.