VW bovenaan wereldranglijst R&D, maar gemengde prestaties van EU-bedrijven

Voor het eerst sinds 2004 is een Europees bedrijf – de Duitse autofabrikant Volkswagen – ‘s werelds grootste O&O-investeerder uit de private sector. Volkswagen staat bovenaan het EU-scorebord van industriële O&O-investeringen voor 2013, met een investering van 9,5 miljard euro in 2012. In het algemeen verhoogden de in de EU gevestigde bedrijven (527) hun O&O-investeringen met 6,3 %, net iets meer dan het gemiddelde van de 2000 bedrijven op het scorebord (+6,2 %). Net als vorig jaar liepen ze echter achter op hun Amerikaanse tegenhangers (+8,2 %).

De prestaties van de EU-bedrijven wisselden per sector: in sommige sectoren namen de investeringen sterk toe, maar in andere was sprake van stagnatie of een afname. De bedrijven op het EU-scorebord zijn voornemens hun O&O-investeringen tijdens de periode 2013 … 2015 jaarlijks met gemiddeld 2,6 % te verhogen, een daling vergeleken met vorig jaar.

Verontrustende signalen

Máire Geoghegan-Quinn, commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, zei hierover: "De EU loopt nog steeds achter op de belangrijkste concurrenten qua O&O-investeringen door bedrijven, en deze laatste verslagen tonen enkele verontrustende signalen. Ondanks de positieve resultaten van de topbedrijven in de EU in belangrijke industriële sectoren als de autosector, zijn we nog steeds te zwak in hightechsectoren als biotechnologie of software."

De O&O-investeringen door de scorebordbedrijven stegen gemiddeld met 6,2 %, ondanks een langzamere groei van de nettoverkoop (+4,2 % vs +9,9 % in 2011) en een daling van de bedrijfswinst met 10,1 % in 2012. De positieve resultaten van de EU als geheel waren grotendeels te danken aan de groeiende investeringen van Duitse bedrijven, vooral in de auto-industrie.

Samsung tweede

Op de tweede plaats eindigde Samsung Electronics uit Zuid-Korea met een investering van 8,3 miljard euro. Van de andere bedrijven in de top 10 zijn er vijf gevestigd in de VS (Microsoft, Intel, Merck, Johnson&Johnson en Pfizer), twee in Zwitserland (Roche en Novartis) en een in Japan (Toyota).

O&O-investeringen door EU-bedrijven in de auto- en auto-onderdelensector namen sterk toe (+14,4 % tegenover -2,6 % van hun Amerikaanse tegenhangers). EU-bedrijven presteerden ook beter dan de Amerikaanse bedrijven in industriële techniek (+12,3 % vs +9,4 %) en ruimtevaart & defensie (+9,5 % vs -1,3 %). In de ICT-sector waren de resultaten van de EU-bedrijven gemengd, met goede prestaties op het vlak van software en computerdiensten (+14,2 %), maar een verslechtering bij IT-hardware (-2,3 %). De Amerikaanse bedrijven deden het daarentegen goed in beide sectoren (respectievelijk +12,6 % en +14,8 %).

Specialiseren

Een analyse van de trends tijdens de afgelopen 10 jaar toont dat de VS zich steeds meer specialiseert in O&O-intensieve industriële sectoren als ICT en gezondheid (70 % van de totale O&O investeringen door de Amerikaanse scorebordbedrijven in 2012 tegenover 64 % in 2004).

Ondanks de stevige leiderspositie van de VS in deze sterk O&O-intensieve sectoren levert een aanzienlijk aantal lager geklasseerde EU-bedrijven toch goede prestaties in sectoren als software en biotechnologie, bedrijven die in de toekomst misschien een voortrekkersrol zullen spelen.

Zie voor de volledige verslagen:

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Voor meer informatie over Horizon 2020, zie:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Voor meer informatie over de Innovatie-Unie, zie:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm