Vuurproef voor Brainport

De crisis is nog niet voorbij; zeker voor de regio Eindhoven niet. De economische toppen zijn in deze hightech regio hoog, maar de dalen ook diep. Hoe veerkrachtig is de regio? Hoe wapent de regio zich tegen de crisis en bereidt zij zich voor op de nieuwe wereldorde? Daarover gaat op dinsdag 22 september het gratis toegankelijke symposium ‘De innovatieve kracht van Brainport’ aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). De universiteit organiseert de dag samen met Brainport Development. Zie voor meer informatie en het volledige programma: www.supertuesday.nl.

Rond 1990 werd de regio Eindhoven hard getroffen door de toenmalige economische crisis. Bedrijven als DAF en Philips gingen er bijna of helemaal aan onderdoor. In reactie hierop werd een nieuwe economische structuur opgezet, de zogeheten ‘Triple Helix’: een samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Deze vormt het fundament onder het unieke innovatie-ecosysteem, ‘Brainport’ genaamd, en de florerende economie van de regio in de afgelopen decennia. Succes met dank aan een crisis.

Prikkelende vragen
Hoe kan de regio ook krachtiger uit de huidige crisis komen? Hoe groot is de innovatieve kracht van Brainport? Wat zijn sterktes en zwaktes? Is de economische en technologische basis van Brainport niet te smal? Dit is slechts een greep uit de prikkelende vragen die 22 september aan bod komen in workshops, presentaties en een publiek debat.

Berenkuil
Hoogtepunt van de dag is het plenaire slotdebat, onder leiding van de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel. Verschillende TU/e-hoogleraren en directievoorzitter Harry Hendriks van Philips Nederland nemen hun stellingen in, waarop het publiek gevraagd wordt te reageren. Dat publiek zit als in een berenkuil om het podium heen, met de neus bovenop de debatteerders.

http://www.supertuesday.nl/.

Innovatie-ingenieur
De Super TU/esday wordt gehouden in het kader van de 25e verjaardag van de opleiding Technische Innovatiewetenschappen. In deze studie van de TU Eindhoven word je opgeleid tot een allround ingenieur die heeft geleerd wat er allemaal bij komt kijken om een innovatie te laten slagen in de maatschappij. Deze ‘innovatie-ingenieur’ weet als geen ander dat innovatie maar voor 25 procent techniek is en dat het slagen van innovaties voor wel 75 procent afhangt van maatschappelijke factoren.