Voorstel voor opvolger van Machinerichtlijn gepubliceerd

De huidige Machinerichtlijn stamt alweer uit 2006. Tijd dus voor een update. De Europese Commissie heeft op 21 april een concepttekst van de nieuwe ‘Machinerichtlijn’ gepubliceerd die een verordening wordt.

Waarom een verordening in plaats van een richtlijn? Anders dan een richtlijn is een verordening direct van kracht zonder omzetting in de nationale wetgeving. Dan is er minder kans op interpretatieverschillen tussen de lidstaten. De Machineverordening wordt dan voor iedereen binnen de Europese Unie gelijk.

Een aantal belangrijke doelstellingen is in de nieuwe machineverordening nagestreefd:

  1. nieuwe risico’s in verband met opkomende digitale technologieën afdekken;
  2. zorgen voor een coherente interpretatie van het toepassingsgebied en de definities (bijvoorbeeld definities van ‘niet-voltooide machines’ aangepast en ‘substantiele wijziging’) en de veiligheid voor traditionele technologieën verbeteren;  
  3. machines die als risicovol worden beschouwd, opnieuw beoordelen en de bijbehorende conformiteitsprocedures opnieuw beoordelen; (Bijlage 1, hoogrisico machines uitgebreid met: 24. Software ensuring safety functions, including AI systems. 25. Machinery embedding AI systems ensuring safety functions.)
  4. de papiervereisten voor documentatie beperken;
  5. zorgen voor samenhang met andere NLF wetgeving. Het NLF is een Europees pakket met regelgeving dat tot doel heeft handel te vergemakkelijken, toezicht te verbeteren en duidelijkheid te vergroten.
  6. mogelijke interpretatieverschillen tussen lidstaten beperken door de omzetting naar een verordening.

Het ontwerp ligt nu bij de Raad en het Parlement voor verdere bespreking. Dit proces kan dan 1 jaar in beslag nemen.

Kijk voor de tekst van de conceptversie van de Machineverordening op:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45508?utm_campaign=MB+Special+1%2F21&utm_source=emailnieuwsbrieven&utm_medium=email

Het is ook mogelijk feedback te geven op de concepttekst