Voorbereiden op NEN-EN 1090-1

Op 12 mei geeft prof. ir. J. Berenbak een gratis lezing waarin de consequenties van de geharmoniseerde Europese NEN-EN 1090-1 norm helder uiteengezet worden. De vraag: ‘Bent u voorbereid op de invoering van de NEN-EN 1090-1?’ zal centraal staan deze middag in de Brasserie van Kasteel Spangen te Rotterdam.

Gedurende de overgangsperiode van 1,5 jaar kunnen opdrachtgevers een CE conformiteitsverklaring voorschrijven voor constructiedelen. Na de overgangsperiode is vanaf 1 juli 2012 een CE-markering en CE conformiteitsverklaring voor alle constructieve stalen en aluminium constructiedelen een wettelijke verplichting. In de NEN-EN 1090-2 is aangegeven welke boutverbindingen mogen worden toegepast. Voor te spannen boutverbindingen conform EN 14399 en niet-voorgespannen EN 15048 structurele boutverbindingen mogen worden toegepast.

Via de website http://www.nen-en1090.nl/ kunnen belangstellenden zich kostenloos inschrijven voor dit seminar. Na de presentatie van prof. Berenbak is er gelegenheid om vragen en praktijkcases in te brengen voor een afsluitende paneldiscussie.