“Voor echt duurzaam ontwerp is nieuwe aanpak nodig”

Schaarse grondstoffen en oceanen vol met plastic afval: een radicaal herontwerp van onze bedrijfsmodellen, productieprocessen en ons consumentengedrag is nodig, beargumenteren Conny Bakker en Ruth Mugge in hun intreeredes over sustainability en design voor de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft.

Tussen 1970 en 2019 steeg de wereldwijde extractie van grondstoffen voor onze producten van 27 miljard naar 92 miljard ton per jaar. Dit proces genereert bijna de helft van onze wereldwijde klimaatimpact, volgens de UN Resource Outlook 2019. Daarnaast belandt er jaarlijks ruim 8 miljoen ton aan plastic afval in onze zeeën en oceanen. Dit vervuilt door de chemische structuren en extreem lange tijd die het duurt om afgebroken te worden.

Om daadwerkelijk duurzame producten en diensten te ontwerpen is een nieuwe aanpak nodig, zo betogen de twee nieuwe hoogleraren. In haar rede legt Bakker nadruk op de bedrijfsmodellen en productieprocessen: zij houdt zich bezig met de vraag hoe industrieel ontwerpers duurzaamheid standaard in hun ontwerppraktijk kunnen incorporeren. Mugge gaat meer in op het gedrag van consumenten: hoe kun je – ook via ontwerp – duurzaam gedrag bij consumenten stimuleren? De twee invalshoeken zijn kanten van dezelfde medaille, en daarom gaven de hoogleraren hun intreeredes in een gezamenlijke academische plechtigheid.

Lees verder: Duurzaamheid is een werkwoord

 

 Bekijk hier de infographic

De redes zijn hier terug te zien.