VNMI en Metalot3C gaan samenwerken

VNMI en Metalot3C gaan samenwerken op de thema’s circulaire economie en klimaat. De branchevereniging voor de metallurgische industrie en het research & development center voor duurzame energie en het circulair gebruik van metalen willen bekijken hoe ze elkaar kunnen versterken door innovatie en de praktijk beter op elkaar te laten aansluiten als het gaat om duurzame productie en het recyclen van metalen, in combinatie met duurzame energie.

"Met deze overeenkomst spelen we in op actuele ontwikkelingen. We zien bijvoorbeeld een toenemende complexiteit van producten, waarbij in toenemende mate bijzondere en waardevolle metalen worden toegepast in kleine hoeveelheden. Dit leidt onder andere tot een achterblijvende recycling met name voor bijzondere metalen", zegt voorzitter Hans van den Berg van de VNMI. "Ook zien we te weinig fundamentele kennis over hoe urban mining praktisch uitgevoerd kan worden. Daarnaast constateren we dat cleantech cruciaal is om de hoeveelheid CO2-emissies te verminderen in het kader van het Akkoord van Parijs en dat tegelijkertijd metalen noodzakelijk zijn om cleantech mogelijk te maken. Kortom, metalen en metallurgische kennis zijn essentieel om concreet aan de slag te gaan met de huidige maatschappelijke uitdagingen op het gebied van circulaire economie en klimaat."

"Metalot3C verricht onderzoek en streeft ontwikkelingen na om circulair gebruik van metalen te combineren met bijvoorbeeld het gebruik van metalen als energieopslag: Metal Energy. Dit past uitstekend bij de doelstellingen van VNMI", zegt voorzitter Philip de Goey van Metalot3C.

Over Metalot3C

Het Metalot Circularity Center Cranendonck (Metalot3C) is een research & development center gericht op de revolutionaire ontwikkelingen in duurzame energie en het circulair gebruik van metalen met een internationale focus. De volgende partijen zijn onder andere verbonden aan Metalot3C: TU Eindhoven, provincie Noord-Brabant, Metropoolregio Eindhoven, Brainport Development en Nyrstar.