Vliegende start voor Intelligent Lighting Institute

Het Intelligent Lighting Institute (ILI) is officieel van start gegaan op de campus van de TU Eindhoven. In dit TU/e-instituut werken onderzoekers aan de ontwikkeling van nieuwe concepten van interactieve verlichting en aan de daarvoor benodigde technologie. Doel is het exploreren en valideren van nieuwe lichtconcepten.

Het instituut vormt de kern van een samenwerking tussen publieke en private partijen in een open innovatienetwerk op het gebied van intelligente verlichting in de toptechnologieregio Brainport. Kennisinstellingen en bedrijven kunnen hier via strategische samenwerking sneller innovatieve processen en producten naar de markt brengen.

"Samen met Brainport Development ontwikkelen we het businessplan voor het ILI. En dankzij de kenniswerkersregeling hebben we met het instituut een vliegende start kunnen maken. We gaan bij ILI voortvarend aan de slag met de uitdagingen die lichtonderzoek bieden", aldus prof.dr. Emile Aarts, wetenschappelijk directeur ILI tijdens de feestelijke opening op dinsdag 6 juli. Emile Aarts is als hoogleraar verbonden aan de faculteit Industrial Design van de TU/e en is ook vice-president Philips Research. De kenniswerkersregeling van de ministeries van EZ en O,C&W biedt R&D-medewerkers van bedrijven de kans om tijdelijk binnen kennisinstellingen onderzoek te doen.

Krachtenbundeling

In het instituut bundelen zes faculteiten van de TU/e hun krachten: Technische Natuurkunde, Industrial Design, Industrial Engineering &  Innovation Sciences,  Electrical Engineering, Wiskunde & Informatica en Bouwkunde. Binnen de TU/e werken zo’n vijftig mensen (hoogleraren, post-docs, promovendi en onderzoeksmedewerkers) aan dit soort licht-onderzoek. Via de kenniswerkersregeling verrichten nog eens een vijftigtal mensen onderzoek bij het ILI. Het ILI bouwt voort op ‘i-Lighting the World’, dat vorig jaar door het College van Bestuur als ‘TU/e High Potential Research Program’ is erkend en als zodanig over een periode van vier jaar een stimuleringssubsidie van één miljoen euro ontvangt.

Vijf programma’s

Het instituut richt zich op de volgende vijf onderzoeksprogramma’s:
Roadlighting 2015: intelligente straatverlichting;
ZeroFlux Lighting: natuurlijke lichtbronnen in de huisomgeving;
Sound Spaces: de effecten van licht op welzijn en gezondheid;
No Switches Allowed: nieuwe interactievormen tussen mens en licht;
Open Light: een open programma voor baanbrekende lichtconcepten.

Het ILI werkt vanuit een eigen locatie, Lightlab geheten, gevestigd in het TU/e-hoofdgebouw.
Voor meer informatie, zie www.tue.nl/ILI.