Vlaamse samenwerking leidt tot communicatiemodule voor slimme meters

Tijdens de European Utility Week, deze week in Amsterdam, presenteren Imec, iMinds, en hun partners, de resultaten van CoPlaSM, een iMinds Icon-project dat in januari 2013 van start ging met als doel een multistandaard communicatiemodule te ontwikkelen voor slimme meters.

Door de sterke toename van verspreide elektriciteitsproductie, zoals bijvoorbeeld via zonnepanelen op daken van particulieren, is er behoefte aan een bi-directioneel elektriciteitsnetwerk. Om de stabiliteit van dit elektriciteitsnet te garanderen is continue live monitoring via slimme meters nodig, zowel in de netwerkinfrastructuur als aan de consumentenzijde.

De Europese Unie zet hoog in op slimme meters, en heeft zich als doel gesteld om tegen 2018 80% van de elektriciteitsmeters slim te maken. En volgens schattingen zal de globale markt van slimme meters groeien van 7 miljard dollar in 2012 naar 35 miljard in 2022.

Fundamenten

Binnen het CoPlaSM-project werden de fundamenten gelegd voor een zeer betrouwbare software-aanpasbare communicatiemodule die verschillende communicatiestandaarden ondersteunt (draadloze machine-to-machine communicatie, power line communicatie (PLC), en coax). De software-aanpasbaarheid maakt een eenvoudige upgrade van de module mogelijk, terwijl de ondersteuning van verschillende standaarden ervoor moet zorgen dat de module steeds op optimale wijze kan communiceren. Het resultaat moet een one-size-fits-all oplossing worden, met kortere time-to-market, lagere eenheidsprijs, goedkopere logistiek en eenvoudigere en uniforme installatie. Gekoppeld aan een elektriciteitsmeter zal de communicatiemodule van een gewone meter een slimme meter maken.

Technische eisen

Bij de start van het project werden de technische vereisten van de communicatiemodule gedefinieerd door distributiebeheerders Eandis en Infrax, op basis van onderzoek uitgevoerd door de iMinds-onderzoeksgroepen SMIT-VUB en MICT-UGent. Vervolgens heeft de Leuvense toepassingsspecifieke-chipontwerper AnSem, een software-aanpasbare PLC-module ontwikkeld, bestaande uit AnSem’s multistandaard PLC analoge front-end chip en NXP’s ultralaag vermogen CoolFlux BSP processor. De module is competitief in prijs, prestatie en energieverbruik in vergelijking met de huidige state-of-the-art oplossingen die slechts 1 standaard ondersteunen. De module wordt aangeboden door Ansem aan ontwikkelaars van toepassingen voor intelligente woningen en slimme netwerken.

Draadloos en coax

Imec en de iMinds onderzoeksgroepen IBCN (iMinds-UGent) en iMinds-VUB zijn nu -met behulp van expertise van de industriële partners AnSem, Eandis, Elster Energy ICT, Infrax en Laborelec- de architectuur en de software van de PLC-module aan het veralgemeniseren om uiteindelijk een module mogelijk te maken die ook draadloze en coax communicatie ondersteunt. Ook de complexiteit van het uiteindelijke systeem zal geanalyseerd worden en er zal een schatting gemaakt worden van het energieverbruik en de productiekosten. Smart Grid Flanders ondersteunt de CoPlaSM-partners bij het communiceren van de projectresultaten naar Vlaamse stakeholders.