Vlaams consortium bundelt krachten rond groene waterstof

Onderzoekscentra imec en VITO (beide partners in EnergyVille) en industriële pioniers Bekaert, Colruyt Group, DEME en John Cockerill engageren zich samen om fors in te zetten op de productie van groene waterstof en richten daarom Hyve op, een Belgisch consortium dat de kostefficiënte en duurzame productie van waterstof op gigawattschaal mogelijk moet maken. Met Hyve wil Vlaanderen een voortrekkersrol spelen in de uitrol van een waterstofeconomie en de transitie naar een koolstofneutrale industrie.

"Vlaanderen heeft de ambitie om Europees koploper te worden in waterstoftechnologie. We hebben alle troeven in handen om die ambitie waar te maken. Onze wereldvermaarde kennis- en onderzoeksinstellingen hebben de nodige expertise in huis en onze bedrijven, havens en industrie maken volop werk van waterstoftoepassingen. Daarom ben ik verheugd dat imec en VITO de krachten bundelen met verschillende bedrijven, net om die duurzame waterstof op een goedkopere manier te gaan produceren. Vanuit de Vlaamse regering wil ik voluit meebouwen aan de waterstoftransitie, die duurzame jobs en economische groei zal creëren en Vlaanderen zal doen aansluiten bij de Europese klimaatdoelstellingen", zegt Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits.

Om de Europese klimaatdoelstellingen te kunnen halen, moeten we ons energiesysteem drastisch hervormen. Binnen de Green Deal vormt waterstoftechnologie volgens de initiatiefnemers van Hyve een essentiële bouwsteen in de energietransitie naar een koolstofneutrale samenleving. ‘Voornamelijk in de chemie, de staal- en cementindustrie en het zwaar goederentransportordt groene waterstof de sleutel tot decarbonisatie. Vandaag is de chemische industrie afhankelijk van ‘grijze’ waterstof, geproduceerd uit aardgas via stoomreforming – een proces waarbij veel CO2 vrijkomt. ‘Groene’ waterstof daarentegen, wordt geproduceerd door elektrolyse van water door middel van hernieuwbare energie. Om de productie van groene waterstof concurrentieel te maken moet de prijs van groene stroom verder dalen, moeten elektrolysers kostenefficiënter gemaakt worden en moeten er schaalvoordelen gecreëerd worden.’

Geen enkel bedrijf, kennisinstelling of overheid kan dat probleem in zijn eentje oplossen. Om de introductie van groene waterstof in de volledige waardeketen mogelijk te maken, slaan de zes genoemde, complementaire waterstofpioniers daarom de handen in elkaar. Het consortium is samengesteld uit partijen die nieuwe elektrolysecomponenten ontwikkelen, partijen die de nieuwe componenten kunnen integreren in hun elektrolysers en partijen die deze infrastructuur kunnen gebruiken om groene waterstof te genereren voor uiteenlopende doeleinden.

De Vlaamse onderzoekscentra imec en VITO (beide partners in EnergyVille) bundelen hun kennis om de efficiëntie van de elektrolysetechnologie gevoelig op te drijven. De expertise van imec op vlak van vastestofelektrolyten, elektrodeoppervlakken en procestechnologie op nanoschaal wordt gecombineerd met die van VITO rond membranen, katalyse en systeemintegratie. De John Cockerill Group, wereldleider in de productie van alkaline electrolysers, zal de resultaten ervan integreren in de productie van electrolysers. Bekaert, leverancier van metallische poreuze transportlagen (PTL) voor electrolysers, zal daarvoor de geschikte materialen leveren. DEME, dat eerder bekendmaakte waterstofconcessies op te zetten in onder andere Oostende en in Duqm (Oman), wil deze electrolysers inzetten om wind- en zonne-energie om te zetten in groene waterstof en afgeleide groene producten (‘e-fuels’). Via het ‘Hyport®’-concept wil DEME goedkope groene waterstofproducten invoeren per schip, als aanvulling op de lokale Europese productie. Colruyt Group zal de toepassingen voor duurzaam transport helpen onderzoeken. De retailgroep baat een eigen waterstoftankstation uit, test momenteel al heftrucks en een eerste truck voor zwaar transport op waterstof, werkt via de energieholding Virya Energy mee aan een groene waterstofinstallatie in Zeebrugge en doet via Dats 24 ook expansief onderzoek naar e-fuels.

"Colruyt Group produceert al een tiental jaar zijn eigen groene waterstof. Drie jaar geleden openden we het allereerste volledig geïntegreerde openbare waterstoftankstation in Europa. De komende maanden worden nog vier publieke waterstoftankstations uitgerust. Eind 2020 nam onze groep de eerste elektrische vrachtwagen op waterstof van 44 ton in Europa in gebruik. Het is dus duidelijk dat we geloven in waterstoftechnologie als veelbelovende zero-emissie oplossing voor transport en logistiek. We zullen dan ook blijven investeren in innovatieve waterstoftoepassingen en zijn ervan overtuigd dat we met onze partners in deze strategische samenwerking voor de ontwikkeling van een nieuw veelbelovend waterstofelektrolyse-onderdeel belangrijke stappen kunnen zetten op vlak van verduurzaming van mobiliteit en energievoorziening", zegt Jef Colruyt, CEO van Colruyt Group.