Vierde Safety Event: Machineveiligheid in de praktijk

Op 14 mei 2013 beleeft het Safety Event zijn vierde editie in het Evoluon in Eindhoven en bevestigt daarmee zijn positie als toonaangevend, onafhankelijk veiligheidsevenement voor Nederland en België. Dit jaar maakt een van de bezoekers bovendien kans op een gratis privé-consult met een van de ‘Safety Doctors’.

Onafhankelijke sprekers, een representatieve doorsnede van aanbieders van veiligheidsproducten en –diensten op de ‘Safety markt’ én de unieke mogelijkheid voor de bezoeker om vooraf zelf richting te geven aan de rondetafelgesprekken met de ‘Safety Doctors’ zijn ook dit jaar weer de kenmerkende ingrediënten van het Safety Event. Dit jaar worden die middelen ingezet voor de invulling van het thema ‘Machineveiligheid in de praktijk’. 
Klik hier voor een beknopt overzicht van de dag.
Wilt u zich aanmelden, klik dan hier .  
Een uitgebreid overzicht van het programma is hieronder te lezen.

Regelgeving

De eerste plenaire sessie gaat van start om 9.35 uur en geeft een overzicht en vooruitblik op de jongste en toekomstige ontwikkelingen op het terrein van de regelgeving onder de noemer ‘Regelgeving machines anno 2013 en verder’. De duopresentatie is in handen van Paul Hoogerkamp van Mecid en Michael Gerrits, advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten. Sinds 3 januari jl. is de nieuwe RoHS richtlijn van kracht. Verder worden in 2013/2014 een tiental verschillende EU-Richtlijnen ‘gestroomlijnd’ onder het New Legislative Framework (NLF). Ook is er een nieuwe richtlijn voor de afvalverwerking voor elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) in aantocht en worden verordeningen voor energiezuinige apparatuur gepubliceerd. Daarnaast is er een nieuwe verordening EU 1025/2012 betreffende normalisatie verschenen om het proces van het opstellen van normen en de communicatie te verbeteren door de drempels voor het midden- en kleinbedrijf (KMO’s) te verlagen. Kortom, voldoende aanleiding tot een grondige update.

Veilig en onveilig

Ook de tweede plenaire sessie is een duopresentatie, nu van Nick de With van Fusacon in samenwerking met de Inspectie SZW. Centraal staat de vraag: Er zijn standaard componenten en veiligheidscomponenten, maar wat is nu eigenlijk het ‘echte’ verschil? Zijn er ook wel eens onveilige veiligheidscomponenten op de markt en hoe kun je die ontdekken? Welke mogelijkheden heeft de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) om hier tegen op te treden? Wat kan een gebruiker zelf doen om het kaf van het koren te onderscheiden? Is er een meldpunt voor onveilige veiligheidscomponenten? Een lezing met veel praktijkvoorbeelden en aanknopingspunten voor de machinebouwer of -gebruiker die wel een veilige machine wil ontwerpen en bouwen.
11.05 uur Pauze op Safety-markt & sessie Safety-doctors

Netwerkbeveliging

Na een pauze met de mogelijkheid om de veiligheidsmarkt te bezoeken en verschillende safety-doctorsessies bij te wonen, bespreekt Mark Bakker van Invensys in de derde en laatste plenaire sessie in op het onderwerp ‘Productieoptimalisering door het beveiligen van automatiseringsnetwerken’. Steeds meer bedrijven worden het slachtoffer van cybercriminaliteit die leidt stilstand, imagoverlies en grote herstartkosten. De eigen productiedata moet naar het management voor het maken van de juiste beslissingen voor de toekomst. Ook willen we machinebouwers toegang te verschaffen tot de bij het bedrijf geïnstalleerde productiemachines, zodat een probleem sneller kan worden verholpen. Het dilemma van de automatiseerder is dat wij aan de ene kant het netwerk willen openen en aan de andere kant het automatiseringsnetwerken willen beveiligen. In de presentatie wordt uitgelegd hoe bedrijven hiervoor een gedegen ‘Cyber Security plan’ op kunnen stellen.

CE in 15 stappen

Na de lunch en een tweede sessieronde met de ‘safety doctors’ is het tijd voor de serie parallelsessies. Een van de sesseis heeft als titel ‘CE-markeren van een productiecel met laserlas-robot in 15 stappen’ en wordt gegeven door Bert Stap van ESV Technisch Adviesbureau en Jaco Wajer van  AWL-Techniek. Het CE-markeren van een productiecel, bestaande uit meerdere machines, wordt door veel (productie-) bedrijven als lastig ervaren. Deze interactieve learnshop toont de praktische uitwerking van het CE-traject voor een productiecel met laserlas-robot van AWL Techniek. Hoe bepaal je als fabrikant welke EU-richtlijnen en EN-normen echt van belang zijn? Hoe ver moet je gaan met de risicobeoordeling? Welke reductiemethodieken zijn vereist volgens de normen en hoe ga je daar praktisch mee om? Kortom, een interactieve sessie voor praktijkgerichte technici.

Hydrauliek en pneumatiek

Aart van Ginkel van VGB Industriële Besturingstechniek en Henrie Verwey van Verwey Safety Services behandelen in hun sessie de praktische aanpak van functionele veiligheid in hydrauliek en pneumatiek. In machines wordt vaak gebruik gemaakt van hydraulisch en/of pneumatisch aangedreven bewegingen en is toepassing van ‘functionele veiligheid’ noodzakelijk. Hierbij zijn verschillende normen toepasbaar, waaronder EN-ISO 4413, EN-ISO 4414, EN 60204, EN-ISO 13849 (PL) en EN 62061 (SIL). In deze learnshop komen de normen tot ‘leven’ door ze praktisch toe te passen op een daadwerkelijk gebouwde productiemachine. De sprekers wisselen de theorie steeds af met de praktijk, zodat de wet- en normteksten duidelijker en concreter worden. Onderwerpen die aan bod komen:
  • Flowchart van CE-markeringproces van een machine.
  • Verdieping in functionele veiligheid op basis van de normen EN 60204-1, EN-ISO 13849-1 (Performance Level) en EN 62061 (Safety Integrity Level).
  • Beheersing van systematische en random hardware failures op basis van gestructureerd ontwerpen en faalkansberekeningen.
Dit alles wordt geïllustreerd met veel praktische voorbeelden met de nodige foto’s en schema’s.

Technische documentatie

De derde parallelsessie behandelt het schrijven van technische documentatie en handleidingen als onderdeel van het ontwerpproces, en wordt gegeven door Paul Hoogerkamp van Mecid en Jack Postema van Tekstadvies. Technische documentatie – waaronder de gebruikershandleiding – wordt meestal gerealiseerd nadat het ontwerp in productie is genomen en wijzigingen nagenoeg onmogelijk zijn. De praktijk wijst uit dat de meeste ontwerpers/engineers geen instructies of procedures schrijven die in de gebruikershandleiding worden gebruikt. Dit is een gemiste kans om de veiligheid in het ontwerp op goedkope en positieve wijze te beïnvloeden. Een beter ontwerp en kortere doorlooptijd wordt echter verkregen als van meet af aan rekening gehouden wordt met deze wettelijk verplichte documentatie. In de sessie wordt aangegeven hoe de ontwerper met enkele praktische tips over het schrijven van instructies zijn functionele ontwerp tevens veilig kan maken. Eveneens wordt aangegeven hoe het technisch constructiedossier simultaan kan worden opgezet.

Geen reden

Zoals een van de bezoekers van de voorgaande editie het samenvatte: "Er is geen reden om hier als techneut of manager niet naar toe te gaan." De vierde editie van het Safety Event wordt gesponsord door Euchner, Festo, Omron, Pilz, Schneider Electric, Sick, TCPM, Fusacon, Elobau, Inrato, Troax en Fortop.