Vier grote Europese onderzoeksbeurzen naar TU/e

Vier onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) ontvangen een Consolidator Grant van de European Research Council (ERC), een bedrag van maximaal 2,75 miljoen euro. Het betreft onderzoek naar nieuwe soorten nanodraden, optimalisatie van wervelbedreactoren, nieuwe algoritmische methodes en het gedrag van druppels op zachte materialen,

De Consolidator Grants worden dit jaar voor het eerst toegekend. Het is de derde grote individuele Europese onderzoekssubsidie van de ERC, naast de Starting Grants (maximaal 2 miljoen) en de Advanced Grants (maximaal 3,5 miljoen). De Consolidator Grants zijn bedoeld voor talentvolle, excellente onderzoekers met 7 tot 12 jaar ervaring sinds het afronden van hun promotieonderzoek.

Een overzicht van de gehonoreerde TU/e-onderzoekers:

Prof.dr.ir. Erik Bakkers (Technische Natuurkunde)
Het gehonoreerde onderzoek van Erik Bakkers richt zich op het maken van hele zuivere, dunne nanodraden: lijnen van materiaal van enkele tientallen nanometers breed. Met zijn Grant van 2,7 miljoen euro wil Bakkers nieuwe combinaties van materialen gebruiken om de draden te maken. Op deze manier hoopt hij nieuwe fundamentele eigenschappen te ontdekken.

Bakkers voert zijn onderzoek uit binnen de groep Fotonica en Halfgeleider Nanofysica van de faculteit Technische Natuurkunde, en is deeltijdhoogleraar binnen de Delftse groep Quantum Transport van prof.dr. Leo Kouwenhouwen. Onlangs publiceerde hij in Nature Nanotechnology een structuur van kruisende nanodraden om cruciale metingen te kunnen doen aan Majorana-deeltjes. In 2010 ontving Bakkers een Vici-subsidie van NWO.

Dr.ir. Johan Padding (Scheikundige Technologie)
Johan Padding gaat numerieke modellen ontwikkelen voor de interactie tussen niet-ronde deeltjes en gassen in zogeheten wervelbedreactoren. Dit zijn grote vaten waarin gas vanuit onderin naar binnen stroomt en de in het vat aanwezige deeltjes optilt. In zulke vaten worden onder meer biobrandstoffen gemaakt uit gemalen biomassa. Padding hoopt met zijn modellen de reactorvaten voor biobrandstoffen te kunnen optimaliseren.

Padding voert zijn onderzoek uit in de groep Multiphase Reactors van de faculteit Scheikundige Technologie. Eerder ontvingen uit dezelfde groep prof.dr.ir. Hans Kuipers een ERC Advanced Grant en dr.ir. Niels Deen een ERC Starting Grant.

Dr. Nikhil Bansal (Wiskunde & Informatica)
Met de subsidie gaat Nikhil Bansal nieuwe algoritmische methodes ontwikkelen om fundamentele optimalisatieproblemen op te lossen in bijvoorbeeld transportlogistiek, allocatie van goederen en complexe netwerken. Bij veel van zulke problemen is onduidelijk waarom bepaalde problemen significant veel moeilijker zijn dan andere.

Bansal doet zijn onderzoek in de groep Discrete Mathematics van de faculteit Wiskunde & informatica. Hij won al diverse prijzen voor zijn publicaties. In 2012 ontving hij een NWO Vidi-subsidie.

Prof.dr.ir. Jacco Snoeijer (Technische Natuurkunde)
Jacco Snoeijer onderzoekt wat er gebeurt als vloeistofdruppels in contact komen met fragiele nano-structuren of zachte materialen (‘soft wetting’). Met de subsidie gaat hij op moleculair niveau uitzoeken hoe de oppervlaktespanning van waterdruppels aangrijpt op zachte materialen en hoe dit de vloeistofstroming op macroscopische schaal beïnvloedt. Dit levert ook nieuwe inzichten op over oppervlakte-eigenschappen van materialen als hydrogels en elastomeren.

Snoeijer is deeltijdhoogleraar in de groep Mesoscopic Transport Phenomena van de faculteit Technische Natuurkunde en is daarnaast werkzaam in de groep Physics of Fluids aan de Universiteit Twente. In 2010 ontving hij een NWO Vidi-subsidie.