Verduurzaming industrie: 8 getekende intentieverklaringen goed voor 10 megaton CO2-reductie

AnQore, Dow Benelux, Nobian, OCI, Shell, Tata Steel Nederland, Yara Sluiskil en Zeeland Refinery hebben intentieverklaringen getekend waarin ambities zijn vastgelegd om sneller minder CO2 uit te stoten. Als deze worden waargemaakt, is de CO₂-uitstoot tegen 2030 met 10 megaton verminderd. ‘Dat is 62% van de reductie die nodig is van de grootste uitstoters’, schrijft minister Adriaansens in haar voortgangsbrief over de maatwerkafspraken verduurzaming industrie.

Afbeelding van Peggy und Marco Lachmann-Anke via Pixabay

‘Met de verklaringen die ik nog verwacht te tekenen dit jaar, komen we al tot 14,5 megaton’, aldus de minister. ‘Dat is niet alleen belangrijk voor onze klimaatdoelen, het zorgt er ook voor onze vitale industrie in Nederland te behouden.’

De totale CO₂-reductie van 14,5 megaton voor 2030 die nu in zicht is komt neer op ruim 90% van de doelstellingen voor de grootste industriële uitstoters. Als alle maatwerkbedrijven meedoen, worden de doelstellingen behaald.

Maatwerkaanpak verduurzaming industrie

Met de maatwerkaanpak worden de grootste industriële uitstoters in Nederland uitgedaagd plannen te maken om sneller fors minder CO2 uit te stoten en daarnaast bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving, waarbij in het bijzonder aandacht is voor stikstofreductie. Vervolgens moeten deze plannen concreet en gedetailleerd uitgewerkt worden om zo tot maatwerkafspraken te komen.

Om voortgang te houden, wil het kabinet zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over de ambities van de bedrijven en met de bedrijven die extra kunnen en willen verduurzamen een intentieverklaring getekend hebben.

Nationaal Programma Verduurzaming Industrie

Om de randvoorwaarden, zoals beschikbare infrastructuur, energieopslag en vergunningen, die nodig zijn te realiseren, is het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) opgericht. Dit is een samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en netbeheerders, gericht op het versnellen van duurzame productie in Nederland en het verminderen van de impact op het milieu. Het programma houdt regie op uitvoering en pakt knelpunten aan om investeringsbeslissingen voor grootschalige verduurzamingsprojecten te stimuleren, waaronder infrastructuur, groene energie (groene waterstof en elektriciteit), vergunningen en financiële steun.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *