Veiligheid en productiviteit op de werkplek gaan hand in hand

Veiligheid wordt soms gezien als een belemmering voor de bedrijfsvoering. Uit onderzoek blijkt echter dat een veiliger werkplek resulteert in productievere werknemers.

“In het afgelopen absurde jaar hebben organisaties veel belangrijke lessen geleerd – sommige op een harde manier”, zo schrijft Gen Handley in EHS today.
Uit deze vele lessen die we nog steeds ervaren, hebben managers en leidinggevenden gezien hoe een continue goed geplande veiligheid de productiviteit en kwaliteit van het werk beïnvloedt. Het is echter een grote misvatting dat veiligheid op de werkplek en productiviteit elkaar uitsluiten. Met andere woorden, het is een misvatting dat wanneer je meer productiviteit wenst dat je dan minder aan veiligheid zou kunnen doen en andersom. De realiteit is dat veiligheid en productiviteit elkaar juist aanvullen.

Als de veiligheid verbetert, neemt ook de productiviteit toe. Volgens een recente studie in Occupational Health Science, "zijn de veiligheid en gezondheid van werknemers van primair belang, aangezien beide sleutelelementen zijn bij het bereiken van de gewenste productiviteit en efficiëntie van een organisatie." Bovendien, volgens een artikel in Automation World, "moeten fabrikanten veiligheid en productiviteit zien als doelen die ze samen moeten bereiken, in plaats van ‘veiligheid eerst’ na productiviteit."

Wanneer een werkplek of het werk zelf onveilig is, betekent dit dat werknemers mogelijk niet goed worden geleid. Dat zou kunnen resulteren in minder gemotiveerde en opmerkzame medewerkers die ontevreden en ongelukkig zijn met hun baan. Slecht veiligheidsbeheer kan niet alleen de veiligheid van de teamleden op het spel zetten, maar ook de bedrijfsvoering en productiviteit. Bovendien kunnen hoge boetes het gevolg zijn als er rechtszaken plaatsvinden, waardoor een organisatie wordt lamgelegd of zelfs volledig stilgelegd.

Wanneer veiligheid prioriteit is en er een cultuur van welzijn heerst op de werkplek (zelfs online), kunnen teamleden zich concentreren op de kwaliteit van hun werk in plaats van de zorgen en stress die gepaard gaan met potentieel gevaarlijke werkomgevingen. Uit een recent onderzoek van Science Direct bleek dat fysieke en psychosociale omstandigheden op het werk een directe invloed hebben op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers en "van invloed zijn op bedrijfsresultaten zoals omzet, afwezigheid, productiviteit en kosten voor gezondheidszorg."
Lees de rest van Handley’s verhaal (Engels) waarin hij met aanbevelingen komt op:
https://www.ehstoday.com/safety/article/21174310/workplace-safety-and-productivity-go-hand-in-hand