Veilig werken aan energienetten

Netbeheerders hebben sinds enkele jaren een zelfstandige positie op de energiemarkt. Ze zijn onder meer verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving rond het net.

Vakbekwaam personeel is daarbij cruciaal. Maar hoe kun je continu investeren in je technische mensen en tegelijk verantwoord omgaan met kostbare tijd en (overheids)budget? Een actueel vraagstuk, zeker in deze economische tijd. Het antwoord is de efficiënte maatwerktraining, als vervanger van de traditionele tijdrovende opleiding.

Een veilige elektrotechnische bedrijfsvoering kent drie cruciale pijlers: installatie, organisatie en de mens. Een integrale benadering van deze drie vormt dé basis voor een veilige werksituatie. Goed getrainde technisch medewerkers vervullen een sleutelrol. En daar ligt de uitdaging voor netbeheerders: continu investeren in mensen, zodat ze vakbekwaam zijn én blijven.

Handige intaketoets

Om dit op efficiënte wijze te kunnen doen, heeft veiligheidsspecialist Van der Heide slimme (Stipel)trainingen en nieuwe werkvormen ontwikkeld. Wat maakt deze trainingen nu anders dan het traditionele aanbod? De trainingen focussen op het profiel van de deelnemers. Met behulp van een handige intaketoets wordt vooraf gekeken naar kennis, ervaring, niveau, leerstijl en wensen. De werkvormen worden hier volledig op aangepast, zodat de geïnvesteerde tijd optimaal wordt benut. Het aantal klassikale lesmomenten is beperkt, om reistijd te verminderen. E-learning en huiswerkopdrachten spelen een grote rol. Via een portal is het mogelijk om altijd en overal in te loggen. Ook is er veel ruimte voor praktijkopdrachten en cases, terwijl tegelijk wordt gewerkt aan de Stipel eindtermen. Een slimme aanpak dus, die leidt tot resultaat.

Kostenefficiënte aanpak

Een ander aspect is de uitwisseling tussen cursisten. Via de portal kunnen ze elkaar en de docent bevragen en gebruik maken van elkaars kennis. Ook tijdens lesmomenten in het trainingscentrum staat uitwisseling van ervaringen centraal. Per deelnemersgroep wordt de best passende mix van theorie, praktijk, e-learing en zelfstudie bepaald.

Deze aanpak geldt voor alle trainingen en herhalingscursussen hoog-, midden- en laagspanning. Het resultaat: een kostenefficiënte, uitdagende trainingsaanpak van hoge kwaliteit, die exact aansluit bij de Stipel-eisen en wensen van de betreffende netbeheerder. Dat is nog eens veilig en efficiënt ‘netwerken’!