Veilig werken aan e-auto’s

Met de opmars van de elektrische auto is er in de automobielsector op diverse plaatsen sprake van een verschuiving van toegepaste technieken. Reparatie, onderhoud en uiteindelijk de ontmanteling van de elektrische auto gaat gepaard met andere gevaren en risico’s, zoals de aanwezigheid van gevaarlijke elektrische spanningen.

Op een onlangs gehouden informatiebijeenkomst over het veilig werken aan elektrische auto’s lichtte Johan van Velthoven van NEN toe dat de Nederlandse wetgeving (arbowetgeving) redelijk duidelijk is: onder spanning werken is niet toegestaan, tenzij… en dan alleen onder zeer strikte voorwaarden. Maar de accu als energiebron laat zich niet zomaar uitschakelen, en spanningsloos storingzoeken is vaak onbegonnen werk.

Gevaren

De gevaren van het werken aan, of in de directe nabijheid van elektrische installaties werden  uiteengezet in de voordracht van Pouw Jongbloed, lid van de Nederlandse normcommissie NEC 623 "werkvoorschriften". Piet-Jan van Gerwen van Innovam, het kennis en opleidingscentrum voor de mobiliteitsbranche, voegde hieraan toe dat NEN 3140 op dit moment binnen Nederland het best beschikbare document is om handen en voeten te geven aan deze arbo regelgeving. Maar NEN 3140 is geschreven voor een andere doelgroep, de elektriciteitsbranche, en de vraag werd gesteld of dit voldoende hanteerbaar is voor de automotive-wereld, waar een andere (technische) achtergrond en begrippenkader aanwezig is.

De conclusies van de bijeenkomst zijn  als volgt samen te vatten:

  • De automotive-industrie doet uitstekend zijn best om veilige (elektrische en/of hybride) producten op de markt te zetten. Ook in ‘after sales’ zorg wordt de nodige ondersteuning en instructiemateriaal gegeven om dit op verantwoorde en veilige wijze te kunnen doen. Het zijn echter vooral de merkgebonden bedrijven die hiervan het meest genieten.
  • Andere betrokkenen, zoals merkongebonden bedrijven (onderhoud, schadeherstel, sloop) en hulpverleners tasten nog wat in het duister als het gaat over "veilig werken aan de elektrische auto"

Gesteund door deze reacties gaat NEN proberen hiervoor een project op te starten. Eén van de zaken die nu zal geregeld moeten worden is de financiering van het project.