Veilig toilet voor iedereen

Op 19 november stond Wereld Toiletdag 2018 in het teken van de noodzakelijke maatregelen om tegen 2030 een veilig toilet voor iedereen over de hele wereld te garanderen. IHE Delft werkt nauw samen met partners over de hele wereld om dit te realiseren. In nauwe samenwerking met IHE ontwikkelde FLEX/design het eSOS (Emergency Sanitation Operating System), het eerste echte slimme toilet. IHE onthulde met trots het nieuwste prototype, dat binnen afzienbare tijd in Nairobi, Kenia, getest zal worden.

Vandaag de dag leven 4,5 miljard mensen zonder veilig toilet, in rampgebieden en vluchtelingenkampen zijn sanitaire voorzieningen een reëel probleem. Het eSOS is een samenhangende oplossing voor sanitaire voorzieningen in noodsituaties onder extreem zware omstandigheden. Het biedt basishygiëne aan degenen die dit het meest nodig hebben en verzamelt tegelijkertijd essentiële gegevens als indicatoren voor allerlei gezondheidsissues.

Latrines
Natuurlijk is er in deze situaties geen riolering, dus de sanitaire voorzieningen zijn afhankelijk van het gebruik van latrines. Deze zijn sterk afhankelijk van het regelmatig legen en schoonmaken. Zodra de tanks vol zijn, moeten ze worden geleegd en gereinigd om een aanvaardbaar niveau van hygiëne te handhaven. Het slimme toilet bewaakt het vulniveau en optimaliseert de efficiëntie van het reinigen en legen. Het voorspelt ook de hoeveelheid energie, meststoffen en water die uit de afvalstromen kan worden teruggewonnen. Tegelijkertijd kunnen de gegevens uit de afvalstromen (urine en fecaal afval) worden geanalyseerd en behulpzaam zijn bij het realiseren van een effectievere voedsel- en drinkwatervoorziening. Het kan inzicht geven in een mogelijke dreiging van diarree en de behoefte aan medische voorzieningen.

Robuust en licht
De toiletten zijn gemakkelijk inzetbaar in rampgebieden vanwege hun robuuste en lichte specificaties. Ze verbeteren de kwaliteit van leven van mensen in nood en minimaliseren de bedreiging van de volksgezondheid van deze kwetsbare mensen. Het tweede prototype zal op korte termijn in Kenia worden gebruikt om specifieke feedback te krijgen voor verdere optimalisatie.

Info: www.un-ihe.org en www.flexdesign.nl