Veilig je fiets stallen bij NS Fiets

Het mede door Siemens Building Technologies ontwikkelde concept van automatische fietsenstallingen bij Nederlandse treinstations bevalt NS Fiets zó goed, dat het contract is verlengd tot 2024. Op 50 stations kan de treinreiziger zijn fiets veilig stallen.

Sinds een paar jaar hebben de Nederlandse Spoorwegen een concessieplicht om de fietsenstallingen bij stations een kwartier vóór de eerste trein te openen en tot een kwartier ná de laatste trein open te houden. Omdat de loonkosten voor het personeel van al die fietsenstallingen daardoor te hoog zouden oplopen, zocht dochtermaatschappij NS Fiets van de Nederlandse Spoorwegen naar een goedkopere oplossing.

Bewaking op afstand

In nauwe samenwerking met Siemens Building Technologies ontwikkelde NS Fiets het concept van de automatische fietsenstalling. Sinds 2010 zijn er daar 50 vijftig van. De stallingen zijn toegankelijk met een speciaal pasje of een chipknip. Camera’s houden de boel in de gaten. Medewerkers van de Service Centrale Siemens kunnen de beelden bekijken en indien nodig bevoegde instanties inschakelen om bij een stalling langs te gaan. Mochten klanten om assistentie verlegen zitten, dan kunnen ze via de intercom in contact komen met de Service Centrale. Met de automatische fietsenstallingen dragen NS Fiets en Siemens Building Technologies bij aan de maatschappelijke veiligheid.

Bijna 100% beschikbaarheid

De uitval van het systeem is met een beschikbaarheid van 99,5 procent te verwaarlozen. NS Fiets bleek dermate tevreden met de service en het onderhoud van de automatische fietsenstallingen, dat ze het contract met Siemens hiervoor hebben verlengd tot 2024. Siemens Building Technologies heeft daarnaast een offerte opgesteld voor nog eens vijf tot tien stallingen, die uitgerust zullen worden met een iets goedkoper, maar nog steeds zeer veilig systeem.