Veel zorginstellingen, overheidsgebouwen en bedrijven onveilig door gebrekkig onderhoud elektrische installaties

Veel Nederlandse zorginstellingen en overheidsgebouwen zijn onveilig door gebrekkig beheer en onderhoud van elektrische installaties. Dit kwam naar voren tijdens de druk bezochte landelijke informatiebijeenkomsten die Joulz, specialist in energie-infrastructuren, het afgelopen jaar heeft gehouden.

"Er kunnen zich schrijnende situaties voordoen, omdat vaak onduidelijk is wie er nu eigenlijk binnen de organisaties en instanties ‘elektrisch’ verantwoordelijk is", aldus Mike Sterkenburg van Joulz. Dezelfde problemen doen zich voor in andere sectoren, waaronder de glastuinbouw, de spoorwegen en net- en energiebeheer. Met de bijeenkomsten wilde Joulz verschillende branches informeren over het nut en de noodzaak van installatieverantwoordelijkheid en goed en veilig energiemanagement. "En dat bleek dus geen overbodige luxe", aldus Sterkenburg.

 "Waar het nu om gaat, is de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. De lichtzinnige houding – vaak onbewust en uit onwetendheid – van veel bestuurders en managers van overheden, medische instanties en bedrijven ten aanzien van energiemanagement moet plaatsmaken voor bewustwording en veiligheidsdenken. Dit om (ernstige) ongevallen nu, maar ook in de toekomst te voorkomen."

Joulz is inmiddels door verschillende deelnemers aan de bijeenkomsten benaderd voor advies en ondersteuning op het gebied van installatieverantwoordelijkheid en energiemanagement. Via intake-gesprekken, quick scans, incompany-trainingen en instructies voor medewerkers, wordt hier gehoor aan gegeven.

Risico’s terugdringen 

Mike Sterkenburg: "Het gaat erom het aantal risicovolle situaties te voorkomen en terug te dringen, zodat de veiligheid van mens en omgeving gewaarborgd kan blijven. Maar ook om onnodige onderhoudskosten te voorkomen en de continuïteit van de bedrijfsvoering zeker te stellen. Laten we ook niet vergeten dat het zorgen voor een veilige werkplek is vastgelegd in de arbowet en er duidelijke normen zijn als het gaat om het werken met elektrische laag- en hoogspanningsinstallaties. Werkgevers hebben dus een plicht om hun ‘elektrische’ zaakjes op orde te hebben en te zorgen dat er duidelijkheid is binnen hun organisatie over wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de installaties. Of je de uitvoering dan zelf regelt of eventueel uitbesteedt, is bijzaak. Als je het maar goed en veilig doet binnen en volgens de bestaande wet- en regelgeving."

Grijs gebied

Dat er nog veel werk aan de winkel is, tonen reacties van deelnemers van de landelijke bijeenkomsten aan. "Het is mij tot op heden niet gelukt om de noodzaak van installatieverantwoordelijkheid tussen de oren te krijgen van mijn gemeentebestuur. Misschien – en dat hoop ik natuurlijk niet – moet er eerst iets mis gaan", aldus een vertegenwoordiger van een Noord-Hollandse gemeente. "Met deze en alle andere reacties en de uitkomsten van de bijeenkomsten gaan we dus nu concreet aan de slag. En dat zou elke organisatie in Nederland moeten doen waar beheer en onderhoud nog niet goed is geregeld", aldus Sterkenburg.