Veel belangstelling voor deelname aan Electronics & Automation

Er is vanuit de markt veel belangstelling voor deelname aan Electronics & Automation 2013. Dit werd tijdens de kick-off van deze elektronicavakbeurs op donderdag 7 februari duidelijk. Met het sluiten van de eerste deadline voor deelname aan de beurs is meer dan driekwart van de beschikbare ruimte geboekt. Na het sluiten van deze deadline melden zich nog steeds bedrijven aan voor een standlocatie. Het aantal deelnemers loopt daarmee voor op de schema’s van voorgaande editie.

Ook nu kunnen organisaties zich nog inschrijven voor een standlocatie naar keuze. Naar verwachting presenteren zo’n honderdveertig bedrijven zich van dinsdag 28 tot en met donderdag 30 mei in hal 8 van Jaarbeurs Utrecht.

Niet alleen is er veel belangstelling voor een stand op de beursvloer. Een groep van vijftig exposanten bundelt samen de krachten en produceert de elektronicagadget van de beurs. Bezoekers kunnen bij exposanten de gadget verzamelen die door KITT Engineering is ontwikkeld. De preproductie van de gadget wordt door Page Electronica uitgevoerd.

Voor het eerst in de E&A-geschiedenis is er op de beursvloer een paviljoen met leden van Plot – het platform omgeveingstechnologie. Zij delen samen een stand en presenteren hun kennis als collectief aan de markt.

Met een conferentieprogramma, bestaande uit zes ochtendseminars, wordt er ook inhoudelijk ingegaan op de ontwikkelingen en trends in de markt. Samen met betrokken exposanten wordt er invulling gegeven aan de ochtendseminars. Vanaf begin maart staat het complete conferentieprogramma online.

Het volledige overzicht van seminars en projecten staat op www.eabeurs.nl . Aanmelden als exposant of bezoeker, of aanmelden voor deelname aan een van de projecten, kan ook via deze website.