VCA-diploma voor studenten Deltion College

Ruim 50 Deltion-studenten van de opleiding Middenkader Engineering en EIPS ontvangen op 13 februari uit handen van Erik Nijhof, directeur InstallatieWerk Oost & Flevoland en bestuurslid van de Stichting Vrienden van Elektro- en Installatietechniek Zwolle hun diploma VCA.

De Stichting Vrienden van Elektro- en Installatietechniek Zwolle stellen een tegemoetkoming beschikbaar, met als doel de instroom van jongeren binnen de technische bedrijven te stimuleren. Want om nu en in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende vakbekwaam personeel, moeten nog altijd meer jongeren kiezen voor een technische opleiding.

Erik Nijhof van de Stichting Vrienden van Elektro- en Installatietechniek zal op 13 februari 2015 de diploma’s aan de studenten overhandigden. De Stichting is van mening dat ondanks de huidige economische problemen in de toekomst voldoende plek voor technische en gemotiveerde jongeren binnen de bedrijven is.

InstalPush regeling

De bekostiging van werkkleding, schoenen en examengelden VCA wordt beschikbaar gesteld vanuit de ‘InstalPush’ regeling. Deze regeling is door het Deltion College en de Stichting Vrienden van Elektro- en Installatietechniek in het leven geroepen om de kwaliteit van stageprocessen in het MBO te waarborgen. Bedrijven die deelnemen aan deze regeling sluiten een samenwerkingsovereenkomst met Deltion, waarin onder meer afspraken worden gemaakt over de invulling van de stage, de begeleiding van de student en de stagebeloning.