Van zonnestraal tot brandstof: EU-project ontwikkelt eerste zonne-kerosine

Het door de EU gefinancierde onderzoeksproject met de naam Solar-Jet heeft de eerste ‘zonne’-vliegtuigbrandstof ter wereld ontwikkeld uit water en koolstofdioxide (CO2). Voor de eerste keer hebben onderzoekers met succes de gehele productieketen van duurzame kerosine aangetoond, waarbij ze gebruik maakten van geconcentreerd licht als een hogetemperatuurenergiebron.

Het project Solar-Jet bevindt zich nog in een experimentele fase: er is een glas vliegtuigbrandstof geproduceerd in laboratoriumomstandigheden waarbij gebruik werd gemaakt van kunstmatig zonlicht. Toch zijn de resultaten hoopgevend dat er in de toekomst eender welke vloeibare koolwaterbrandstoffen uit zonlicht, CO2 en water kunnen worden geproduceerd.

Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Geoghegan-Quinn zei hierover: "Deze technologie maakt het mogelijk ooit schonere en ruim voorradige brandstof voor vliegtuigen, auto’s en andere transportmiddelen te produceren. Het zou een grote verbetering kunnen betekenen voor de energiezekerheid, en het zou een van de belangrijkste broeikasgassen kunnen veranderen in een nuttige hulpbron."

Het proces

In een eerste fase werd geconcentreerd licht – kunstmatig zonlicht – gebruikt om koolstofdioxide en water om te zetten in synthesegas (syngas) in een hogetemperatuurreactor op zonne-energie, ontwikkeld in ETH Zürich, die materialen op basis van metaaloxiden bevat. Het syngas (een mengsel van waterstof en koolmonoxide) werd vervolgens door Shell omgezet in kerosine waarbij gebruik werd gemaakt van het zogeheten ‘Fischer-Tropschproces’.

Hoewel de productie van syngas door middel van geconcentreerde zonnestraling zich nog in een vroege ontwikkelingsfase bevindt, wordt de verwerking van syngas in kerosine al toegepast in bedrijven over de hele wereld, waaronder Shell. De combinatie van deze twee benaderingen kan een bijdrage leveren aan veilige, duurzame en schaalbare voorraden van zowel vliegtuigbrandstof als van diesel en benzine, of zelfs van plastic. Brandstoffen die afkomstig zijn van het Fischer-Tropschproces zijn reeds gecertificeerd en kunnen worden gebruikt bij bestaande voertuigen en vliegtuigen zonder dat er aanpassingen aan hun motoren of brandstofinfrastructuur nodig zijn.

Achtergrond

Het vierjaren-Solar-Jet-project is in juni 2011 gestart en ontvangt 2,2 miljoen EU-financiering van het zevende kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratieactiviteiten (KP7). Het project verenigt onderzoeksorganisaties uit de academische wereld en het bedrijfsleven (ETH Zürich, Bauhaus Luftfahrt, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Shell Global Solutions en managementpartner Arttic).

In de volgende fase van het project is het de bedoeling van de partners de zonnereactor te optimaliseren en na te gaan of de technologie ook op grotere schaal en tegen concurrerende prijzen kan werken.

Het vinden van nieuwe, duurzame energiebronnen blijft een prioriteit binnen Horizon 2020, het zevenjarige EU-programma voor onderzoek en innovatie dat op 1 januari 2014 van start is gegaan. In de oproep ‘concurrerende CO2-arme energiesector’, gepubliceerd op 11 december vorig jaar, stelde de Commissie voor om gespreid over twee jaar 732 miljoen euro in dit gebied te investeren. In de oproep is er ook plaats voor een onderwerp over de ontwikkeling van technologieën van de volgende generatie voor biobrandstoffen en duurzame alternatieve brandstoffen.

.