Van CO2 naar methaan op de kracht van de zon

TNO en de Universiteit Hasselt (België) zijn er in geslaagd om CO2 bij lage temperatuur en met alleen zonlicht als energiebron om te zetten naar methaan. Zo wordt een ongewenst afvalproduct duurzaam omgezet naar een bruikbare brandstof.

Daarbij wordt 55% van de energie uit het zonlicht gebruikt. Dat is een uitzonderlijk hoge efficiëntie. Conventionele fotokatalysatoren gebruiken in de meeste gevallen alleen het UV deel van het zonlicht, waardoor een groot deel van het licht niet gebruikt wordt en de efficiëntie veel lager is. Met het door TNO en de Universiteit Hasselt ontwikkelde concept wordt methaan geproduceerd met alleen zonlicht als energiebron en bij lage temperatuur en lage druk.

Andere producten

Dit concept maakt het mogelijk om op een zeer efficiënte manier chemische producten en brandstoffen te maken met zonlicht als duurzame energiebron. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of bijvoorbeeld ook farma-producten of synthesegas op deze manier kunnen worden geproduceerd. Synthesegas wordt nu al veelvuldig als bouwsteen in conventionele chemische processen gebruikt.

Ontwikkeling reactor

De onderzoeksresultaten zijn bereikt in het kader van het project EnOp (Interreg V programma Vlaanderen-Nederland). De onderzoeksgroepen hebben de intentie verder samen te werken aan de ontwikkeling van een geschikte reactor voor dit soort fotochemische processen.

Lees hier het wetenschappelijke artikel van Pascal Buskens (TNO en Universiteit Hasselt), Marlies Van Bael (Universiteit Hasselt) en hun medewerkers.