Handboek Bliksembeveiliging

Het Handboek voor Bliksembeveiliging is hét Nederlandstalige standaardwerk over bliksembeveiliging voor gebouwen, installaties en apparatuur. In dit boek wordt op een toegankelijke wijze diepgaand ingegaan op alle aspecten van bliksembeveiliging.

Nieuwe norm
Aangezien deze nieuwe norm voor bliksembeveiliging, de NEN-EN-IEC 62305, sterk is gewijzigd ten opzichte van de voorgaande norm NEN 1014, is deze nieuwe norm als leidraad gebruikt voor dit boek. Met het handboek kan men zich deze nieuwe norm direct eigen maken en op een eenvoudig manier de achtergronden ervan terugvinden. Bijvoorbeeld over de oorzaken en gevolgen van blikseminslag, de risico’s die men in een bepaalde situatie loopt en welke maatregelen kunnen worden genomen om schadelijke gevolgen van blikseminslag tegen te gaan. Daarnaast komen ook onderwerpen naar voren zoals de geschiedenis van bliksembeveiliging, het ontstaan van onweer, bliksemwaarschuwingssystemen en testmethoden om bliksemstromen na te bootsen.

Doelgroep
Dit handboek richt zich tot vakmensen en studenten in de elektrotechniek en in het bijzonder tot diegenen die zich (gaan) bezighouden met de planning, de advisering, het ontwerp, de productie en installatie en het testen dan wel onderhouden van elektrotechnische en elektronische systemen.

Uit de inhoud:

• De ontwikkeling van het bliksemonderzoek en de bliksembeveiliging
• Het ontstaan van onweer
• Bliksemfrequentie en onweerwaarschuwingen
• Algemene principes van beveiligingen
• Risicomanagement en noodzakelijkheidanalyse
• Opvanginrichtingen, afgaande leidingen, aarding, potentiaalvereffening, scheidingsafstanden
• Zoneconcept
• Magnetische afscherming
• Inspecties en testen
• Beveiliging van personen

Auteurs
De schrijvers van het oorspronkelijk Duitstalige boek zijn Dr.-Ing Peter Hasse, Prof. Dr.-Ing. Johannes Wiesinger en Dr.-Ing. Wolfgang Zischank. De inhoud van de Nederlandstalige editie is verzorgd door ing. Michiel Hartmann, die dertig jaar praktijkervaring, zeer actief lid is van de normcommissie, enbetrokken bij onderzoeken naar bliksemschade en beveiligingsmaatregelen. Verder houdt Michiel zich met zijn bedrijf Schaap Bliksembeveiliging en Ontstoringstechniek te Deventer dagelijks bezig op het vakgebied bliksembeveiliging, aarding, overspanningsbeveiliging en EMC-installatietechnieken. Ook is hij voorzitter van de Nederlandse norm commissie Bliksembeveiliging, voorzitter van de vakgroep Bliksembeveiliging van de Uneto-Vni en voorzitter van de Adviesraad voor Bliksem- en Overspanningsbeveiliging (ABO). Op basis van praktijkervaringen en literatuuronderzoek heeft hij het boek herschreven en aangevuld.

Omvang: 448 pagina’s
ISBN 9085720270
Prijs: € 73,50 (excl. BTW en verzendkosten)

Bestel nu
Maak voor uw bestelling gebruik van onderstaand formulier: