Vakcentrum Maakindustrie biedt praktijkonderwijs aan

Het ROC en OpleidingsBedrijf Metaal (OBM) in Midden Nederland hebben een intentieverklaring ondertekend voor de oprichting van Vakcentrum Maakindustrie. Dit moet het opleidingscentrum worden voor iedereen die bij de maakindustrie betrokken is.

"Het wordt een organisatie verbonden met de bedrijven uit de maakindustrie, werkend vanuit een bedrijfscultuur en opererend op basis van de marktvraag vanuit een praktijkgerichte filosofie", zegt Ronald den Butter directeur OBM Midden Nederland, in 2007 opgericht voor en door de regionale metaalbedrijven met een opleidingsvraag.

Het Vakcentrum Maakindustrie biedt mbo- opleidingen aan, zowel in de BOL als BBL. De bedoeling is dat jongeren worden opgeleid in een bedrijfscultuur in het vakgebied met een gekwalificeerde (mbo) uitstroom naar de arbeidsmarkt.

Logische leerroutes

Paul van Maanen, voorzitter CvB ROC Midden Nederland: "Alle leerroutes zijn logisch op elkaar afgestemd waardoor elke deelnemer op basis van zijn startniveau kan instromen en direct kan opstromen naar elk hoger niveau. We bieden verschillende keuzemogelijkheden voor en maatwerk aan studenten. Zoals bijvoorbeeld opleidingstrajecten voor havisten via bijvoorbeeld AD’s (associate degree). In het kader van het thema een leven lang ontwikkelen is ook het opleiden van werknemers via gekwalificeerde cursussen en trainingen mogelijk."

Gastlessen door praktijkmensen

De koppeling met het bedrijfsleven vormt het fundament van het Vakcentrum. "Vakmensen uit de praktijk werken nauw samen met docenten door middel van bijvoorbeeld gastlessen en docentstages", zegt Robert Koch, directeur Tech Campus. "Voor de ontwikkeling van curriculum, bepalen van investeringen en dergelijke zullen commissies worden ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijven en docenten. Verder zal het Vakcentrum beschikken of gebruikmaken van up to date machines en apparatuur. De stakeholders zijn bereid daarin te investeren. Samenwerking met leveranciers wordt daarbij nagestreefd."

Vooralsnog wordt voor het Vakcentrum Maakindustrie de Tech Campus van ROC Midden Nederland aan de Harmonielaan in Nieuwegein verkozen als vestigingslocatie.