Vakbeurs Materials krijgt bredere formule en sterkere focus op praktische materiaaluitdagingen

De vakbeurs Materials krijgt in 2017 een bredere opzet die alle aspecten omvat van de toepassing van zowel nieuwe als al bestaande materialen. De nieuwe formule richt zich sterker op de praktische uitdagingen waarvoor producenten en toepassers van materialen in de technologische maakindustrie en de procesindustrie komen te staan.

De komende editie, op 31 mei en 1 juni 2017 in Veldhoven, kent een praktijkgerichte en levendige opzet rond vier pijlers: materialen, oppervlaktetechnieken, verbindingstechnieken en analysetechnieken. Organisator Mikrocentrum wil bezoekers aanspreken met herkenbare praktijksituaties en materiaaltoepassingen. Daarnaast zorgen de keynotelezingen voor diepgang en gaan de live demo’s in de verschillende Experience Area’s bezoekers inspireren om hun eigen materiaaluitdagingen op te pakken.

Fundament

Materialen zijn de bouwstenen van alles wat we om ons heen zien. Want waar zouden bijvoorbeeld auto’s, high-tech machines, vliegtuigen, gebouwen en smartphones zijn zonder de juiste materialen? Het lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar bijzondere materiaalinnovaties en -toepassingen vormen het fundament onder veel van onze verworvenheden. De bestaande kennis en expertise verdienen een brede verspreiding – Materials 2017 vormt daarvoor het grootste trefpunt voor (niet-) materiaal-kundigen in de Benelux. Tegelijk komen producenten en toepassers van materialen telkens voor nieuwe uitdagingen te staan. Materials 2017 biedt exposanten het platform om hun oplossingen te presenteren. 

Vier pijlers

De vakbeurs en het congres worden gebouwd op vier pijlers, die elk een discipline vertegenwoordigen: 1) materialen, 2) oppervlaktetechnieken, 3) verbindingstechnieken, en 4) analysetechnieken. Elke pijler krijgt een eigen zone op de beursvloer. Binnen een zone positioneren de exposanten zich rondom de gezamenlijk in te vullen Experience Area’s waar ze onder meer live demo’s geven of waar bezoekers zelf aan de slag kunnen. Tevens krijgt elke zone een aparte lezingenzaal.

Materialenparaplu

"Met Materials 2017 willen we de vier disciplines onder één materialenparaplu samenbrengen", verklaart beursmanager Timo van Leent van Mikrocentrum. "Die vier disciplines liggen in elkaars verlengde en kunnen niet zonder elkaar. Samen maken ze de beurs breder en interessanter voor bezoekers van allerlei pluimage. Voor elk van die disciplines gaan wij de exposanten intensief betrekken bij het vormgeven van de betreffende zone. Die inrichting biedt hun de gelegenheid om actief in contact te komen met de bezoekers om hen optimaal te informeren en inspireren."

De vakbeurs met congres is in de nieuwe opzet veel meer dan alleen een beurs over (nieuwe) materialen en materiaaleigenschappen. Er komen ook tal van oppervlaktetechnieken en verbindingstechnieken aan bod, die aansprekende oplossingen voor allerlei gewenste functionaliteiten mogelijk maken. Verder is er op de beursvloer veel aandacht voor oplossingen van allerlei ‘materiaalopgaven’, zoals anti-corrosie, hechting, temperatuurbestendigheid, hergebruik,