UT werkt aan energiezuinige datacenters

Het Centre for Energy Innovation van de Universiteit Twente zet een 10-jarig onderzoeksprogramma op om het datacenter van de toekomst te ontwikkelen. Ruim 100 UT-wetenschappers zijn betrokken bij het Low-energy Datacenters programma. Samen met partners uit de industrie, waaronder ingenieursbureau Deerns en netwerkbeheerder Alliander, hebben de wetenschappers de ambitie om het energieverbuik van datacenters sterk te verlagen.

Het iniatief past binnen het streven van de Europese Unie naar klimaatneutrale datacenters, in lijn met de Europese Green Deal.

Nederland heeft een leidende positie in de wereldwijde data-infrastructuur: veel datacenters zijn inmiddels in ons land gevestigd en leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie. De industrie verbruikt echter veel energie: ongeveer 1% van de wereldwijd opgewekte elektriciteit wordt inmiddels gebruikt door datacenters. In 2030 zal dat naar verwachting 8% zijn. Nieuwe, fundamenteel andere oplossingen zijn nodig om het energieverbruik te verlagen – en op lange termijn zelfs richting energieneutrale datacenters te werken.

De Universiteit Twente heeft expertise in huis voor verschillende technologische oplossingen. Zo werken UT-wetenschappers bijvoorbeeld aan AI voor het slimmer -en dus zuiniger- inzetten van de rekencapaciteit van datacenters en koelen van systemen. Ook ontwikkelen UT-onderzoekers slimme materialen voor beter warmtemanagement en efficiëntere data-opslag. Op chipgebied werkt de universiteit aan fotonische chips, die geen warmte produceren en daardoor minder energie gebruiken. Ook wort gewerkt aan ‘neuromorphic computing’, gebaseerd op neurale structuren in de hersenen, waardoor sommige taken veel efficiënter uitgevoerd kunnen worden dan nu het geval is.

Partners

Daarnaast wil de UT gebruik maken vann zijn netwerk in overheid en industrie. Het Low-energy datacenter programma maakt bijvoorbeeld onderdeel uit van LEAP (Lower Energy Acceleration Program) van de Amsterdam Economic Board. Naast industriele partners als Deerns en Alliander, werkt de UT samen met diverse eigen spinoffs en andere kennisinstellingen. Het programma is onderdeel van het Centre for Energy Innovation (CEI).