Update van lijst met Machinerichtlijnnormen gepubliceerd

Onlangs is in het Official Journal of the European Union, een update gepubliceerd van de lijst met normen die onder de Machinerichtlijn (2006/42/EC) vallen.

Het volgen van deze geharmoniseerde normen is niet verplicht, maar producten die voldoen aan de geharmoniseerde normen worden verondersteld te voldoen aan de essentiële eisen uit de Machinerichtlijn (vermoeden van overeenstemming, CE-markering). Bekijk hier de lijst met Machinerichtlijnnormen die op 2 maart 2021 is gepubliceerd.