Update leidraad werken met werkbak en werkplatform

Recentelijk is er een update van de leidraad voor het werken met werkbak en werkplatform verschenen. Deze wijziging was noodzakelijke vanwege een wijziging van artikel 7.23d van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Met het stappenplan kunnen werkgevers snel bepalen of de inzet van een werkbak gerechtvaardigd is.

Om werkgevers te ondersteunen bij de beoordeling of een werkbak of werkplatform hangende in een hijswerktuig ingezet kan worden bij tijdelijke werkzaamheden op hoogte, heeft het ministerie van SZW de leidraad laten ontwikkelen. Het uitgangspunt van de leidraad is dat het hijsen/heffen van werknemers uitsluitend is toegestaan met behulp van speciaal daarvoor bestemde arbeidsmiddelen (artikel 7.18 van het Arbeidsomstandighedenbesluit). Indien het niet mogelijk is om deze arbeidsmiddelen en/of andere meer geëigende werkmethodes veilig in te zetten, mogen bij wijze van uitzondering niet daarvoor bestemde hijswerktuigen (arbeidsmiddelen) worden ingezet voor het verplaatsen van werknemers ten behoeve van het verrichten van arbeid. Dit mag alleen indien passende maatregelen zijn genomen om de veiligheid en een zo veilig mogelijke werkplek te waarborgen, overeenkomstig artikel 7.23d van het Arbeidsomstandighedenbesluit (gewijzigd op 20 december 2021).

Download de leidraad