Universiteit Twente viert 60-jarig bestaan

Vandaag is het precies zestig jaar geden dat de Tweede Kamer, op voorstel van Minister van Onderwijs Cals, akkoord gaat met de vestiging van een Technische Hogeschool in Enschede. Universiteitskrant U-Today viert dit met verhalen onder de titel ‘Ooggetuigen’, waarin betrokkenen van toen terugblikken op de jaren waarin zij aan de UT verbonden waren.

Klik hier direct door naar de Ooggetuigen-verslagen. Alles over de meest memorabele momenten in de geschiedenis van de UT vind je in de Canon van de UT.

Het College van Bestuur schrijft:

‘Vandaag vieren we dat de Universiteit Twente zestig jaar bestaat. Een fantastische mijlpaal en bovendien een mooi moment om zowel vooruit als terug te blikken.

‘De Universiteit Twente kent een rijke historie van ondernemende wetenschappers en studenten: knappe koppen die buiten de gebaande paden durfden te gaan, op zoek naar nieuwe ongekende mogelijkheden. In de loop der jaren heeft dat geleid tot baanbrekend onderzoek en onderwijs, maar ook tot vele succesvolle spin-offs. Alumni van de Universiteit Twente bekleden belangrijke posities in tal van organisaties, wereldwijd.

‘Onze wetenschappers en studenten werken samen aan de uitdagingen van vandaag en morgen. Ze ontwikkelen knowhow en denken mee voor oplossingen op belangrijke maatschappelijke vraagstukken als klimaat en gezondheid. Het speelveld van de universiteit is in al die jaren sterk veranderd, maar de gedrevenheid om bij te dragen aan het vinden van antwoorden op al die vraagstukken is onverminderd sterk aanwezig.

‘We zijn bijzonder trots op de sterke en hechte UT-gemeenschap en het werk dat zij verricht. In de afgelopen periode hebben medewerkers en studenten ook onder moeilijke omstandigheden laten zien met passie en toewijding het goede werk voort te kunnen en willen zetten.

‘Helaas kunnen we op dit moment deze mijlpaal niet vieren op een manier zoals we dat graag zouden willen. We vinden het belangrijk om dat met elkaar te doen. Daarom grijpen we op 20 mei alsnog de gelegenheid aan om een mooie Dies Natalis-viering te houden.’

Vinod Subramaniam, Tom Veldkamp, Machteld Roos