Uitnodiging: pitch jouw visie op het energiesysteem van de toekomst

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Hoe moet het daarvoor zijn energiesysteem veranderen? Deze vraag staat centraal tijdens ‘Werken aan het energiesysteem’, het open forum dat op 27 september plaatsvindt in Jaarbeurs Utrecht. Organisator Expertteam Energiesysteem 2050 nodigt alle geïnteresseerden uit om relevante kennis en ideeën te delen. 

Uitnodiging: pitch jouw visie op het energiesysteem van de toekomst
Het Expertteam. Van links naar rechts: Bert Stuij (manager energie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), Rens van Tilburg (directeur Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht), Maarten Hajer (professor Urban Futures aan de Universiteit Utrecht), Gülbahar Tezel (partner bij adviesbureau PWC en hoogleraar economie aan de Universiteit Tilburg),
Heleen de Coninck (universitair hoofddocent in innovatiestudies en duurzaamheid aan de Radboud Universiteit), Aniek Moonen (voorzitter Jonge Klimaatbeweging), voorzitter Bernard ter Haar (consultant en voormalig topambtenaar bij Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Infrastructuur en Waterstaat), Annelies Huygen (principal consultant bij TNO en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht), Pieter Boot (tot voorkort sectorhoofd lucht, klimaat en energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving). Niet op de foto: Linda Steg (hoogleraar omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen).

De term ‘energiesysteem’ staat voor alles wat nodig is om energie van opwekking naar gebruik te brengen. Het heeft een technische, economische, juridische, sociale en milieudimensie. Het Expertteam Energiesysteem wil op elk van deze vlakken het ideale energiesysteem voor 2050 in kaart brengen – én de route ernaartoe. “Hiervoor kunnen we alle nuttige kennis en ideeën uit de samenleving gebruiken”, zegt Bernard ter Haar, voorzitter van het team. “Tijdens het open forum verzamelen we die input, of het nu van burgers, bedrijven of andere organisaties is.”

Verdiepende vraagstukken

Het Expertteam streeft naar een efficiënte inzameling van inzichten. Daarom hoopt het op deelnemers met veel kennis van zaken. “Die is ook echt nodig voor de verdiepende vraagstukken die we behandelen”, zegt Ter Haar. “Welke mogelijkheden en beperkingen heeft het ideale energiesysteem van de toekomst bijvoorbeeld? Wat vraagt het van de energie-infrastructuur? Hoe valt het zo goed mogelijk te besturen? Welke economie is ervoor nodig? Welke plek krijgt het in de internationale context? En hoe wordt de burger betrokken bij de ontwikkeling ervan?”

Interessant gesprek

Wie wil deelnemen aan het open forum kan zich tot 14 september aanmelden via de uitnodiging op www.etes50.nl/open+forum. Aanmelding kan met of zonder concreet voorstel dat bijdraagt aan het energiesysteem van de toekomst. Uit de voorstellen die ingezonden zijn, maakt het expertteam een selectie. “Deze mogen tijdens het open forum gepresenteerd worden”, zegt Ter Haar. “Ter inspiratie en voer voor discussie. Het belooft een zeer interessante bijeenkomst te worden; een gesprek waar we bijzonder naar uitkijken.”

Nationaal plan

Het Expertteam Energiesysteem is een brede bundeling van onafhankelijke energie-experts, economen, bedrijfskundigen en gedrags- en maatschappijwetenschappers. Zij hebben geen directe belangen in organisaties die zich bezighouden met bijvoorbeeld energie-infrastructuur of energieopwekking. Minister Jetten van Klimaat & Energie heeft dit team aangesteld om invulling te geven aan het Nationaal Plan Energiesysteem 2050. Het kabinet zal dat plan volgend jaar presenteren aan de Tweede Kamer. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (3)

  1. Ik wil graag, als het mag, deelnemen, want ik heb een nieuwe technologie voor energiesopwekking machine, met patent, meer komen mensen ter plek bij de machine voor zien en uitleg.
    Toan c, Tran
    Tran Solutions b.v.

  2. Met energiesystemen gaat het veelal (eigenlijk altijd) over technische oplossingen. Wie van dit genoemde Expertteam is de technieker en heeft kijk op de technische oplossingen? Of is deze sessie bedoeld om te kijken in de ruimte en geroepen oplossingen verzamelen en daarna eens kijken in een volgend traject of het wel reëel is wat er geroepen is? Laten we eerst de bestaande elektro infrastructuur aanpassen en alle bestaande woningen aanpassen (helaas moet dat) om klaar te zijn voor de toekomst zonder gevaarlijke situaties.

  3. Ik wil graag het verschil maken met een unieke stroom-opwekker !!
    Hoop wel dat het pitchen tot samenwerking leidt met de maak-industrie !!!