Twente wil zich profileren als kenniscentrum productietechniek

Kennispark Twente gaat zich inzetten voor een kenniscentrum voor productietechniek in Enschede. Dit vertelt Paul Hartgers van het Laser Applicatie Centrum LAC op de TIV vakbeurs in Hardenberg.

Het beoogde kenniscentrum is nog in een oriëntatiefase, maar krijgt wel steeds concretere vormen. Sinds ongeveer een half jaar worden er gesprekken gevoerd.

Een van de partijen die Hartgers samen met het Kennispark Twente heeft benaderd is ‘Stodt‘, een specialistisch opleider in verspaningstechnieken. "En sinds de verhuizing van Almelo naar Hengelo ook in plaatbewerking en composieten", zegt Joost Kuijper, BU manager innovatie bij Stodt in de industriekrant Vraag en Aanbod.

Meer centra

Naast Stodt zijn er in Enschede en omstreken meer centra die zich bezighouden met productietechnieken. Hartgers noemt het Nederlands Centrum voor Laser Research NCLR in Enschede en Universiteit Twente met zijn vakgroepen waaronder Industrial Design.

"Overigens", zegt Hartgers, "zullen we het kenniscentrum niet beperken tot alleen maar Twentse instellingen. Het gaat erom alle beschikbare kennis op het gebied van productietechniek te bundelen. Maar ook om dubbelingen te voorkomen.’ Het ultieme doel is volgens Hartgers om alle beschikbare kennis in te zetten om te komen tot zo laag mogelijke doorlooptijd in de productie en een zo laag mogelijke kostprijs van het product. Pas dan kunnen we in Nederland de concurrentie aan met andere landen."