Twente doet aanbod ter versterking van de nationale microchipsector

In het project Beethoven werkt de Rijksoverheid samen met diverse regio’s om de Nederlandse positie aan de top van de wereldwijde microchipindustrie te behouden en te versterken. Het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen in de regio Twente hebben nu hun inbreng aangeboden.

In het aanbod van Twente stromen tot en met 2030 in totaal 9.500 extra studenten in in het onderwijs, specifiek in opleidingen die relevant zijn voor de microchipsector. In 2030 hebben 5.250 studenten van deze extra instroom een diploma gehaald. Na 2030 stromen er structureel jaarlijks ruim 2.260 extra studenten naar de opleidingen in en haalt gemiddeld 2.075 jaarlijks zijn of haar diploma. Ook wordt er een LLO (leven lang ontwikkelen)-aanbod ontwikkeld, dat zich richt op bestaande medewerkers in de microchipsector en op talent dat in opleiding wil switchen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en niet-werkenden.

Het versterkingsplan voor de Nederlandse microchipsector moet de groei van bedrijven als ASML mogelijk maken. Veel toeleveranciers van ASML zitten in Twente, zoals VDL ETG, Demcon, NTS Norma, Benchmark Electronics en Technotion. De bedrijven in Twente, actief in de microchipsector, hebben in periode tot en met 2030 een extra behoefte aan personeel. Het gaat om naar schatting 10.000 voltijdsarbeidsplaatsen.

Twentse aanpak

“De bedrijven in de regio hebben een goede samenwerking met de Universiteit Twente, hogeschool Saxion en ROC van Twente en de overheden. Dat is essentieel om het benodigde extra talent op te leiden, bij het intensiveren van de werving van (inter)nationaal talent, het doen van onderzoek, het ontwikkelen van opleidingen en LLO-aanbod toegesneden op de behoeften in de microchipsector en het behouden van het opgeleide talent voor Nederland”, aldus Ank Bijleveld, voorzitter van de Twente Board.

Zo zet de regio in op onderwijsvernieuwing bij en tussen de drie onderwijsinstellingen, maatregelen om de groei van het aantal studenten dat kiest voor de sector te stimuleren en het opzetten van een nieuw Semicon Learning Center. Dit laatste is een voorbeeld hoe mbo, hbo en wo samen met het bedrijfsleven gaat samenwerken op fysieke plekken.

“Ook zetten we in op het bereiken en activeren van ongekend talent via Leven-Lang-Ontwikkelen (LLO) en inzet op ondervertegenwoordigde doelgroepen in de sector, zoals vrouwen en mensen met een migratieachtergrond.”

Woningen

Tot slot biedt het Twents aanbod fysieke ruimte. Met bestaande plannen van de veertien Twentse gemeente wordt het mogelijk nieuwe studentenwoningen te realiseren en nieuwe medewerkers van bedrijven te huisvesten. Deze ruimte is niet overal in Nederland aanwezig.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *