TU/e benoemt vier topwetenschappers tot universiteitshoogleraar

Het College van Bestuur van de TU/e heeft vier nieuwe universiteitshoogleraren benoemd. Het betreft de topwetenschappers prof.dr.ir. Wil van der Aalst (faculteit Wiskunde & Informatica), prof.dr.ir. René Janssen (Scheikundige Technologie en Technische Natuurkunde), prof.dr.ir. Anthonie Meijers (Industrial Engineering & Innovation Sciences) en prof.dr.ir. Maarten Steinbuch (Werktuigbouwkunde). Zij treden op als ambassadeurs van de universiteit. In 2004 werd prof.dr. Bert Meijer (Scheikundige Technologie en Biomedische Technologie) al benoemd tot universiteitshoogleraar aan de TU/e.

"We zijn zeer verheugd met de benoeming van deze vier topwetenschappers", zegt rector-magnificus Hans van Duijn. "Behalve dat ze excelleren op hun vakgebied zijn deze hoogleraren uitstekend in staat onze universiteit naar buiten en binnen te vertegenwoordigen. De lat om in aanmerking te komen voor een universitaire leerstoel ligt zeer hoog. De universiteitshoogleraren kunnen door de TU/e op verschillende manieren worden gefaciliteerd om hun bijzondere opdracht te kunnen vervullen. We benoemen een universiteitshoogleraar voor een periode van vijf jaar, waarna verlengingen met vijf jaar mogelijk zijn."