TU Delft in wetenschappelijke raad Solliance

De TU Delft is toegetreden tot de wetenschappelijke raad van Solliance. Partijen gaan samenwerken op het gebied van het ontwerp en de fabricage van efficiënte en goedkope dunnefilm zonnecellen.

De inbreng vanuit de Photo Voltaic Materials and Devices groep (PVMD) van professor Miro Zeman van de TU Delft is vooral gericht op de specifieke expertise op het gebied van modelering, lichtmanagement en fabricage van dunne-film silicium zonnecellen.

Dunnefilm silicium zonnecellen

TU Delft werkt al jaren samen met TU Eindhoven, ECN en het Forschungszentrum Jülich op het gebied van dunnefilm silicium zonnecellen. Samen met TU Eindhoven werken de Delftse onderzoekers aan dunne lagen van silicium die met behulp van plasma snel kunnen worden gemaakt. Met ECN en Forschungszentrum Jülich werkt TU Delft aan de toepassing van efficiënter benutting van zonnespectrum en geavanceerde lichtabsorptietechnieken in silicium zonnecellen. Daarnaast heeft de TU Delft alle expertise in huis voor de fabricage van gestapelde zonnecellen gebaseerd op dunne lagen van amorf silicium, amorf-silicium legeringen en nanokristallijnsilicium. Ook het ontwerp en device fysica van dunne-film zonnecellen is een sterk expertisegebied.

Onlangs , heeft TU Delft een wereldrecord gevestigd met betrekking tot de initiële efficiëntie (14,8%) van een dunnefilm silicium tandemzonnecel. Wetenschappers hebben ook de best presterende zonnecel gebaseerd op siliciumoxide absorberlaag gedemonstreerd.


 

CIGS zonnecellen

Met TNO en TU Eindhoven werkt de TU Delft samen om extra dunne CIGS (koper-indium-galliumselenide) zonnecellen te ontwikkelen. Lichtabsorptie is essentieel om de prestatie van extra dunne CIGS zonnecellen te verhogen en de licht management expertise van TU Delft speelt een essentiële rol in de versterking van licht absorptie. Om elektriciteit met zonnecellen lang genoeg te genereren is inzicht in de degradatie van zonnecellen belangrijk. TU Delft heeft samen met TNO modellen ontwikkeld die de degradatiemechanismen van de CIGS zonnecellen met betrekking tot de invloed van vocht, temperatuur en belichting beschrijven.

Solliance

Solliance is een samenwerking tussen TNO, TU Eindhoven, Holst Centrum, ECN, Imec en het Forschungszentrum Jülich en nu ook de TU Delft en de Universiteit van Hasselt en richt zich op onderzoek en ontwikkeling van dunne film photovoltaïsche zonne-energie (PV). Het samenwerkingsverband richt zich op onderzoek naar nieuwe materialen en concepten, de ontwikkeling van "high-throughput" productie technologie, ontwerpen van nauwkeurige productie eenheden, adequate procescontrole en toepassingen van dunne film zonnecellen. Doel is om de efficiency van zonnecellen te verhogen en de kostprijs te verlagen. Samen met de industrie wordt pre-pilot productie-apparatuur ontwikkeld. Tevens legt het samenwerkingsverband de nadruk op de ontwikkeling van duurzame productietechnologieën en het gebruik van duurzame materialen.