TNO: Rondvaart op termijn volledig elektrisch

TNO adviseert om de volledig elektrische aandrijflijn (met accu’s) op termijn toe te passen voor alle passagiersschepen van de commerciële rondvaartvloot, waaronder sloepen, partyschepen en rondvaartschepen. Voor de schepen waarmee dat nog niet kan, kan het beste ingezet worden op hybride met een kleine verbrandingsmotor.

Veel sloepen en salonboten hebben reeds elektrische aandrijving. Voor de intensieve rondvaart is de investering voor de benodigde accu’s echter nog erg hoog en is het vaak niet mogelijk een geschikte ruimte te vinden voor de accu’s op bestaande schepen.

Ruimte

TNO adviseert de rondvaartbranche om voor de bestaande schepen goed te onderzoeken of er ruimte is voor een (geavanceerd) accupakket. Dat kan ook een klein accupakket zijn in combinatie met een kleine schone dieselmotor (zoals de ‘Fase IIIb’ motor) of een aardgasmotor. De investeringskosten zouden zichzelf terug kunnen verdienen door een besparing op energiekosten. De energiekosten zouden om die reden over lange tijd (10 jaar) in de berekening meegenomen moeten worden. Wel is het zo dat de voorkeur van TNO uitgaat naar de uitstootvrije elektrische aandrijving. Dit ondanks de goede ervaringen met aardgasmotoren.

Rapport

TNO baseert dit advies op onder meer de discussies tijdens de kennisdelingsbijeenkomsten Schoner Varen, op interviews en op de ervaringen die de rondvaartbranche de afgelopen 20 jaar opdeed met schone aandrijf technologieën. Dit alles heeft TNO samengevat in een ‘factsheet’ rapport. Dit rapport beperkt zich tot de uitstoot, de praktische gebruiksaspecten en de kosten van de aandrijflijnopties. Er is niet gekeken naar de effecten van uitstoot op de lokale luchtkwaliteit.

  

Operatie Boeggolf

Het rapport is tot stand gekomen binnen het door EFRO gesubsidieerd project Operatie Boeggolf, waarin Waternet, TU Delft en TNO participeren. In dit project wordt een aantal schonere aandrijflijnen voor schepen getest. De kennis daarmee opgedaan delen genoemde partijen met leveranciers en gebruikers.

bron: TNO