Tips voor stimulering preventie en effectievere toepassing RI&E

Het SER Arboplatform organiseerde in december 2023 een jubileumbijeenkomst met als thema ‘Veilig en Gezond werken: Hoe zetten we preventie op de kaart’? Deelnemers deelden kennis, ervaringen en ideeën voor een betere en effectievere inzet op ‘preventie’ en toepassing van de RI&E.

Tags:

De volledige uitkomsten zijn inmiddels met de commissie Arbeidsomstandigheden gedeeld en dienen ook als input voor het advies van de SER over de langetermijnvisie op gezond en veilig werken dat wordt voorbereid.

Samenvatting van de opgehaalde tips en ideeën

Belangrijke algemene tips om preventie te stimuleren

  • Kijk waar het ‘pijn’ doet (geld kost) en maak duidelijk wat preventie oplevert;
  • Benader preventie breed, onderzoek hoe mensen duurzaam inzetbaar blijven;
  • Streef naar cultuurverandering en voer het juiste gesprek met werkgever en werknemer over hetgeen nodig is om gezond en veilig te werken;
  • Bekijk of preventie op sectoraal niveau is te organiseren;
  • Neem als overheid het voortouw en stimuleer preventie, omdat geen actie tot maatschappelijke kosten leidt;
  • Zorg ervoor dat arbobeleid meer omvat dan beantwoorden aan wet- en regelgeving.

Lees verder: https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/jubileum-arboplatform

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *